Skip to main content

Diplome BATRA 2023

Unul din evenimentele care se desfășoară în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania, în parteneriat cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca și Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură Oradea, este expoziția-concurs DIPLOME BATRA 2023.
Scopul expoziţiei- concurs este de a reflecta cât mai corect activitatea tinerei generații de arhitecți, oferindu-le vizibilitate atât în faţa specialiştilor din domeniu, cât și în fața publicului larg.
În cadrul acestui eveniment absolvenții își vor putea susține lucrările în fața juriului și a publicului, având astfel un dialog și prim contact cu potenţiali clienți, angajatori, colaboratori.
Nominalizările și premiile sunt acordate de către un juriu format din arhitecți membri OAR și profesori din cadrul facultăților partenere.

Sunt invitați să participe la această manifestare expozițională toți absolvenții facultăților de arhitectura care au susținut diploma în oricare din sesiunile de examene derulate în anii universitari 2021-2022 sau 2022-2023, dacă îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

  • sunt absolvenți cu diplomă a unei facultăți de arhitectură care are sediul intr-una din cele 5 filiale care constituie BATRA
  • sunt absolvenți ai unei alte facultăți din România sau oricare alta tara, la nivel de master sau licenta-master integrate, care își au domiciliul stabil intr-unul din județele care constituie cele 5 filiale BATRA
  • sunt absolvenți ai unei alte facultăți din România sau oricare alta tara, la nivel de master sau licenta-master integrate, care au abordat la proiectul de diplomă o temă soluționată pe un amplasament concret situat pe teritoriul acoperit de cele 5 filiale BATRA

Teritoriul acoperit de cele cinci filiale BATRA este constituit din județele Cluj, Bistrita-Nasaud, Sălaj, Alba, Bihor, Maramureș, Satu-Mare.

Calendar DIPLOME BATRA 2023

Data
14 Iulie

Anunț lansare DIPLOME BATRA 2023

02 Octombrie

Termen limită pentru înscrierea la faza de preselecție

04 Octombrie

Anunțarea rezultatelor preselecției

20 Octombrie

Vernisajul Expoziției DIPLOME BATRA 2023

22 Octombrie

Susținerea și jurizarea proiectelor

28 Octombrie

Premiere DIPLOME BATRA 2023

Castigatorii concursului de Diplome

Dariush-Vlad Afrasiabi
Revitalizarea Canalului Bega și Școala de canotaj academic; (Timișoara, jud. Timiș, România)

Juriul a considerat acest proiect ca fiind ancorat într-o realitate de primă importanță a orașului Timișoara, aflată într-un moment în care strategia dezvoltată de autor poate fi aplicată, atribuind canalulului Bega valențe noi în regenerarea urbană. Funcțiunea propusă are, dincolo de valoarea practică și o calitate simbolică, cu referințe la fostul rol din contextul industrial al cursului de apă, convertit în cel de loisir și sport, al zilelor noastre. Volumele propuse spre construire răspund presiunii noilor dezvoltări imobiliare prin contrast și accent, cu îndrăzneală și eleganță, atent combinate.

Bolasz Alex Gabriel
Extinderea Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj - Napoca (Strada C. Daicoviciu nr. 4 colț cu Strada O. Petrovici nr . 17, Cluj - Napoca)
Juriul a considerat acest proiect ca având o fundamentare profundă în analiza și înțelegerea centrului istoric al orașului Cluj-Napoca, transformată în răspunsuri pentru o problemă veche și încă nerezolvată funcțională și formală a Muzeului de Istorie a Transilvaniei. Proiectul leagă mai multe inovații spațiale într-un întreg care dă o nouă direcție instituției pe care o reconfigurează, atribuindu-i un rol suplimentar în integrarea vechiului și noului construit din această zonă, demostrând cu abilitate că acest lucru este posibil atunci când arhitectura este profundă și părăsește formulele uzuale de rezolvare a intereselor spațiale autocentrate fără a media între epoci, scări și stiluri.

WINNER - Ioana Afloarei
Refuncționalizarea infrastructurii feroviare-Valea Topologului (Calea ferată Râmnicu-Vâlcea-Vâlcelele - Legătura feroviară 219)

Juriul a considerat acest proiect ca fiind o demonstrație de putere a arhitecturii de a lega urbanul, ruralul și naturalul într-o poveste unică a peisajului cultural și de a întoarce un proiect abandonat, o ruină a unei infrastructuri nefinalizate, într-o oportunitate asumată a revenirii la scara umană a nevoilor, percepției și posibilităților de realizare. Combinația de poezie, măiestrie și realism propusă de proiect este încântătoare, conducând la o soluție pe care o vedem ca deschisă spre amplificare în teritoriu, cu un potențial de a crește valențele Văii Oltului mult dincolo de cele de culoar de circulație inserat în peisaj. Toate acestea sunt exprimate cu ajutorul unei comunicări grafice de mare calitate, însoțite de o prezentare orală atent calibrată.

JURIU

Șerban Țigănaș

decan Facultatea de Arhitectura și Urbanism Cluj-Napoca

Andreea Muresan

Șef Birou Strategii Urbane, Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Dan Domșa

OAR Transilvania

Camelia Sisak

OAR Transilvania

Dalya Coloman

OAR Bihor

Oana Iulia Opre

OAR Satu-Mare

Cătălin Anghelescu

OAR Nord-Vest

Vlad Străjan

OAR Alba

Proiecte Inscrise