5. Arhitectura patrimoniului cultural

În cadrul ediției actuale a Bienalei de Arhitectură Transilvania dorim să acordăm o atenție
deosebită proiectelor de conservare, reabilitare, conversie și restaurare a patrimoniului
construit existent.

5 01 Consolidare, restaurare si punere in valoare Centru Cultural Protoieria Ploiesti Nord -Atic Studio Arhitectura-Ciurea Alina
5 02 Baia Populara Sibiu - Arh Service Guttmann - Guttmann Szabolcs
5 03  Reabilitarea fatadei principale a Palatului Banffy - K K Studio - Kulcsar Andras Levente
5 04 Iuliu Hossu 20 - Arh Service - Guttmann Szabolcs
5 05 Reabilitare si punere in valoare a cetatii medievale din Bologa-Atelier FKM-Fodor Bogdan Raul
5 06 Biserica reformata din Valeni - Ektra Studio - Ciurea Alina
5 07 Biserica și claustrul mănăstirii franciscanilor din Gherla - Arh Service - Guttmann Szabolcs
5 08  Reabilitare și refuncționalizare clădire de birouri - MOSSFERN - Macalik Arnold Erno

© 2021 Batra