13. “Clientul / Constructorul / Meșterul Ideal”

Titlul lucrării:
Viila Cheia

Autor principal:
ateliercetrei

RO clientul,constructorul și meșterul ideal:

Înscrierea de față vizează prin natura clienților noștri, în fapt, simultan toate cele trei poziții
ale acestei categorii: clientul, constructorul și meșterul ideal.

© 2021 Batra