5. Arhitectura patrimoniului cultural

În cadrul ediției actuale a Bienalei de Arhitectură Transilvania dorim să acordăm o atenție
deosebită proiectelor de conservare, reabilitare, conversie și restaurare a patrimoniului
construit existent.

05 01-01

05 01-01

05 02-01

05 02-01

05 03-01

05 03-01

05 04-01-01

05 04-01-01

05 05-01

05 05-01

05 06-01

05 06-01

05 07-01

05 07-01

05 08-01

05 08-01

05 09-01

05 09-01

© 2019 Batra