Unul din evenimentele care se desfășoară în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania, în parteneriat cu  Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca, și Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură Oradea, este expoziția-concurs DIPLOME BATRA 2021.

Sunt invitați să participe la această manifestare expozițională toți absolvenții facultăților de arhitectura care au susținut diploma în oricare din sesiunile de examene derulate in anii universitari 2019-2020 sau 2020-2021, dacă îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

  • sunt absolvenți cu diplomă a unei facultăți de arhitectură care are sediul intr-una din cele 5 filiale care constituie BATRA
  • sunt absolvenți ai unei alte facultăți din România sau oricare alta tara, la nivel de master sau licența -master integrate, care își au domiciliul stabil într-unul din județele care constituie cele 5 filiale BATRA
  • sunt absolvenți ai unei alte facultăți din România sau oricare alta tara, la nivel de master sau licența -master integrate, care au abordat la proiectul de diplomă o temă soluționată pe un amplasament concret situat pe teritoriul acoperit de cele 5 filiale BATRA

Scopul expoziţiei- concurs este de a reflecta cât mai corect activitatea tinerei generații de arhitecți, oferindu-le vizibilitate atât în faţa specialiştilor din domeniu, cât și în fața publicului larg.

În cadrul acestui eveniment absolvenții își vor putea susține lucrările în fața juriului și a publicului, având astfel un dialog și prim contact cu potenţiali clienți, angajatori, colaboratori.

Nominalizările și premiile sunt acordate de către un juriu format din arhitecți membri OAR și profesori din cadrul facultăților partenere.

* nota: teritoriul acoperit de cele cinci filiale BATRA este constituit din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Alba, Bihor, Maramureș, Satu-Mare.

© 2021 Batra