Skip to main content

Sectiuni

01. Arhitectura locuinței individuale

Secțiunea înglobează locuințe individuale care se disting prin calitatea spațiilor de locuit și relațiilor cu spațiul în care sunt realizate. Se vor aprecia de asemenea soluții sustenabile, inovative, dar și modul de prezentare în context. Secțiunea include toate proiectele de tipul locuințe individuale, indiferent de amploare, finalizate în ultimii 2 ani.

02. Arhitectura locuințelor colective

Secțiunea înglobează locuințe colective care promovează spații comunitare inovative, coerență compozițională și etică profesională. Dialogul cu mediul înconjurător, dinamica spațiului, eficienta economică, dar și un sens al apartenenței locului vor fi apreciate. Secțiunea include toate proiectele de tipul locuințe colective, finalizate în ultimii 2 ani.

03. Arhitectura dotărilor administrative, de servicii și producție

Această secțiune promovează dotările specifice comunității, și anume: funcțiuni administrative, de administrare a afacerilor, financiar-bancare, comerciale, de servicii și de producție, funcțiuni aferente infrastructurii de transport și a unităților cu destinație specială, urmărind acele intervenții care contribuie semnificativ la calitatea spațiului construit. Secțiunea include atât proiectele de clădiri noi, cât și proiectele de reconversie, extindere și reabilitare a unor clădiri existente, finalizate în ultimii 2 ani.

04.Arhitectura dotărilor socio-culturale

În această secțiune se regăsesc clădiri care corespund programelor de învățământ și cercetare, de cultură și cult, sănătate și asistență socială, functiuni sportive și de turism, urmărind acele intervenții care aduc un plus valoare spațiului construit și contribuie semnificativ la calitatea vieții. Secțiunea include atât proiectele de clădiri noi, cât și proiectele de reconversie, extindere și reabilitare a unor clădiri existente, finalizate în ultimii 2 ani.

05. Arhitectura patrimoniului cultural

În ultimul timp, se acordă o importanță tot mai mare recuperării patrimoniului existent, atât a celui reperat ca importanță națională, locală, dar și a celui cu o valoare modestă, încărcat cu o valoare contextuală sau sentimentală. Nu e de neglijat valoarea economică, sustenabilitatea investiției și impactul în cadrul comunității. Secțiunea include proiecte de restaurare, de conservare, reabilitare, conversie și extindere a patrimoniului construit existent, finalizate în ultimii 2 ani.

06. Arhitectura spațiului Rural

Secțiunea își  propune să aducă în atenția publicului larg și a publicului de specialitate realizările arhitecturale din mediul rural, promovând astfel lucrări ce pot deveni reper, într-o lume ce pare condamnată să-și piardă identitatea. Se va evidenția specificul local și modul de intervenție prin tehnici, meșteșuguri și materiale locale. Pentru această categorie se pot înscrie proiecte care adăpostesc o serie largă de funcțiuni, de la locuire, servicii la administrație publică, cultură și culte finalizate în ultimii 2 ani în mediul rural.

07.Arhitectura spațiului public

Se dorește aducerea în valoare a intervențiilor de design urban, a amenajărilor permanente ale spațiilor publice și a intervențiilor de peisagistică de orice dimensiune. Secțiunea include toate proiectele din zonele spațiului public, de la amenajarea unor piețe, alei, scuaruri, maluri de apă, trasee turistice, până la grădini și parcuri, zone de agrement, zone verzi, zone de joacă, elaborate în ultimii 2 ani și finalizate sau în curs de finalizare.

08. Arhitectura spațiului interior

Această secțiune își dorește să promoveze atât ambianța spațiului interior public (comerț, cultură, birouri, educație, sănătate, sport agrement, servicii sau administrație), cât și a spațiului interior privat (rezidențial). Pot participa la această secțiune proiecte de amenajare interioara indiferent de funcțiunea clădirii sau scara proiectului, finalizate în ultimii 2 ani.

09.Microarhitectură / Arhitectura temporară/ Scenografie

Prin această secțiune vor fi puse în valoare intervenții de mici dimensiuni (sub 100 mp), cu impact semnificativ în mediul în care intervin. Încurajăm inițiative cât mai variate pornind de la amenajări temporare ale spațiilor publice și private, la pavilioane, standuri din cadrul unor evenimente și festivaluri, cât și intervenții dedicate spectacolului finalizate în ultimii 2 ani.

10. Design de obiect

În cadrul secțiunii sunt prezente proiecte de design de obiect, de la mobilier, corpuri de iluminat, obiecte decorative. Proiectele participante trebuie să fie finalizate în ultimii 2 ani.

11. Proiecte culturale/ Inițiative/ Experimente

Această secțiune urmărește să ofere o platformă pentru proiectele, inițiativele și experimentele culturale care construiesc punți între domenii și oameni. Această secțiune este deschisă atât pentru arhitectura construită, pentru arhitectura scrisă, cât și pentru arhitectura trăită prin intervenții ce unesc oameni, spații şi comunități. Proiectele participante trebuie să fie finalizate în ultimii 2 ani.

12. Fotografie de arhitectură

Invităm arhitecți și fotografi profesioniști sau amatori să se înscrie cu fotografii de arhitectură. A se înțelege prin fotografii de arhitectură, acele fotografii care redau arhitectură pusă în operă, dedicate publicului larg, care promovează calitatea în arhitectură, arhitecți, administrații sau comunități care au reușit să redefinească spații urbane sau rurale, publice sau private.

13. “Poezia cu/despre Arhitectură”

Arhitectura se regăsește peste tot, chiar și în cele mai neașteptate locuri. Versurile pot reda esența unor spații prin cuvinte, deseori mai bine decât orice altă formă de artă scrisă. Invităm la această secțiune, a se înscrie poezii cu și despre spații, arhitectură și relația dintre om și experiența explorării acestui mediu.

14. “Colaborări de impACT”

Această secțiune e dedicată acelei povești în care relația arhitect - client, arhitect - ingineri, arhitect - constructor, arhitect - meșter, arhitect - artist, arhitect - dealer / furnizor de materiale este una de invidiat în breaslă și este relația la care toți ar trebui sa aspirăm.
Propunerea se va face la recomandarea unui arhitect ce are lucrarea respectivă înscrisă la BATRA 2023.

15. Inițiative civice

Această secțiune este dedicată celor care au expus într-un mod susținut și constructiv necesități reale ale comunității legate de spațiul public, de noi programe de arhitectură, de spații incluzive etc.
Secțiunea nu are restricții de participare și nu se limitează la teritoriul BATRA, fiind deschisă spre proiecte desfășurate în toată țara.