Skip to main content

03 Students

Autorul imaginii: Bălănici Andreea

Autorul proiectului: Bălănici Andreea

Denumirea proiectului:

RO: Pensiune

EN: Guesthouse

Functiunea proiectului:

RO: Cazare

EN: Lodging

Locatia proiectului: Voroneț, România

Descriere RO:

Acest exercițiu are drept scop aducerea în centrul atenției a conexiunii profunde dintre om și natură, prin crearea unor spații interstițiale ingenioase, astfel încât turiștii să poată experimenta o prelungire a frumuseții mediului natural în spațiul interior. Arhitectura a fost integrată în teren într-un mod discret, folosind materiale precum lemn și beton. Acestea se imbină cu grație în peisajul natural, neînfruntându-l, ci, dimpotrivă îmbinându-se armonios cu acesta, alcătuind o serie de volume identice care completează frumos peisajul. Cantități generoase de sticlă au fost folosite pentru a crea conexiuni fluide între interior și mediul înconjurător, fiecare cameră fiind proiectată astfel încât să ofere o panoramă către vale sau către pădure. Forma acoperișurilor este inspirată de verticalitatea dealurilor vecine, în posibilitatea de a aborda crestele copacilor într-un mod blând și subtil. Oculusul reprezintă o reverență adusă acestei conexiuni fundamentale dintre om-natură. Pensiunea dispune de o varietate de facilități pentru a satisface nevoile turiștilor, de la terasele spațioase, cramă, până la spații de relaxare interioare pentru seri liniștite în fața șemineului, precum și platformă pentru observarea cerlului înstelat prin "oculus". Astfel, pensiunea este concepută astfel încât să se simtă ca una, luxul proiectului fiind zona exterioară și frumusețea sitului.

Descriere EN:

This exercise aims to bring attention to the deep connection between humans and nature by creating ingenious interstitial spaces, allowing tourists to experience an extension of the natural environment within the indoor space. The architecture has been discreetly integrated into the terrain using materials such as wood and concrete. These materials gracefully blend into the natural landscape, not opposing it but rather harmoniously merging with it, comprising a series of identical volumes that complement the landscape beautifully. Generous amounts of glass have been used to create seamless connections between the interior and the surrounding environment, with each room designed to offer panoramic views of the valley or the forest.The roof shapes are inspired by the verticality of the neighboring hills, gently and subtly approaching the treetops. The oculus pays homage to this fundamental connection between humans and nature.The guesthouse offers a variety of facilities to cater to tourists' needs, from spacious terraces, a wine cellar, to indoor relaxation spaces for quiet evenings by the fireplace, as well as a platform for stargazing through the "oculus."As a result, the guesthouse is designed to feel as one, with the luxury of the project being the outdoor area and the beauty of the site.

Autorul imaginii: Banu Ana Maria

Autorul proiectului: Banu Ana Maria, Ferenț Alexandru Bogdan

Denumirea proiectului:

RO: România, Tărâmul Viselor

EN: Romania, The Realm of Phantasms

Functiunea proiectului:

RO: Pavilionul României

EN: Romanian Pavilion

Locatia proiectului: 2025 World Exposition, Osaka, Japan

Descriere RO:

Proiectul desfasurat in cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", Bucuresti, a constat in propunerea unei solutii pentru Pavilionul Romaniei la Expozitia Internationala de la Osaka, 2025. Astfel, pentru conceptul pavilionului ne-am inspirat din mitologia romaneasca si, in particular ne-am oprit asupra mitului ielelor. Fantasme ce starnesc adesea curiozitatea, ielele reprezinta fapturi fermecatoare ale aerului ce se aduna in dans in mijlocul naturii. Transpunerea misterului ce invaluie povestea ielelor si farmecul mitologiei, intr-un limbaj arhitectural urmareste crearea unor senzatii de-a lungul traseului expozitional prin alaturarea contrastelor. De la interior la exterior, de la greu la usor, de la opac la transparent si intrepatrunderea acestora. Spatiul central al pavilionului este resprezentat de etajul intermediar, o gradina senzoriala deasupra careia plutesc volume translucide ce se alatura intr-un dans asemenea ielelor, printre care, prin transparenta lumina patrunde in acest miez creand atmosfera de fantasma.

Descriere EN:

The project carried out at the University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu" in Bucharest consisted of proposing a solution for the Romanian Pavilion at the 2025 World Expo in Osaka. The concept of the pavilion was inspired by Romanian mythology, particularly focusing on the myth of the "iele," ethereal and enchanting creatures of the air that gather in dance in the midst of nature.Translating the mystery surrounding the iele and the charm of mythology into an architectural language aimed to create sensations along the exhibition route through the juxtaposition of contrasts. From interior to exterior, from heavy to light, from opaque to transparent, and the interplay between them.The central space of the pavilion is represented by the intermediate floor, a sensory garden above which translucent volumes float and come together in a dance reminiscent of the iele. Through their transparency, light penetrates this core, creating a ghostly atmosphere.

Autorul imaginii: Barbu Vlad Andrei

Autorul proiectului: Barbu Vlad Andrei

Denumirea proiectului:

RO: Contopirea obiect – natură

EN: Integration of Object and Nature

Functiunea proiectului:

RO: Pavilion multifuncțional

EN: Multifunctional Pavilion

Locatia proiectului: București, România

Descriere RO:

Aceste spații verzi ale Grădinii Botanice capătă, de regulă, funcțiuni diverse precum activități în aer liber, proiecții și prezentări, vizitatorii principali fiind studenții, profesorii și turiștii. Toate aceste funcțiuni își caută obiectul prin care să trăiască, și cu ajutorul căruia să se manifeste. Astfel, am propus un pavilion din lemn, acoperit cu o pânză usoară, care se susține în patru puncte, și care poate găzdui sub el toate aceste activități specifice locului, în timpul liber putând fi folosit ca și spațiu de relaxare de către trecători, acesta fiind amenajat în variate moduri, în funcție de necesităti.

Descriere EN:

These green spaces within the Botanical Garden typically serve various functions, such as outdoor activities, screenings, and presentations, with the main visitors being students, professors, and tourists. All these functions seek an object through which to exist and express themselves. Therefore, we proposed a wooden pavilion covered with a lightweight canvas, supported at four points, capable of hosting all these specific activities in the area. During leisure time, it can be used as a relaxation space by passersby, and it can be arranged in various ways according to needs.

Autorul imaginii: Bolasz Alex Gabriel / Cicea Vlad Alexandru

Autorul proiectului: Bolasz Alex Gabriel / Cicea Vlad Alexandru

Denumirea proiectului:

RO: Refolosiți turnul

EN: Reuse the Tower

Functiunea proiectului:

RO: Spatiu public

EN: Public space

Locatia proiectului: Rinalda Tower, Lecce, Italy

Descriere RO:

Proiectul se bazează pe două puncte cheie, vizibilitate și accesibilitate. Prima fază de proiectare implică inserarea unei structuri metalice acoperite, care, printr-un traseu bine definit, îndeplinește atât funcția de încadrare, cât și de susținere a ruinelor turnului. Această structură, deși complet străină naturii stâncii, datorită liniei sale subțiri, reușește să fie simultan distinctă, dar și bine integrată, creând o nouă perspectivă asupra peisajului. Aceste stâlpi susțin piese acoperite cu foi de oțel inoxidabil, iar compoziția remarcabilă creează un dialog puternic cu mediul înconjurător, reflectând peisajul, lumina și trecătorii și îi atrage în compoziție. Acest loc pare pregătit să fie un loc de contemplare a peisajului, asemănător altor locuri de-a lungul litoralului din Puglia.

A doua fază de proiectare, pe de altă parte, implică amplasarea de scări pentru a crea un traseu omogen care face mediul înconjurător accesibil, de la plajă la cer. În timpul procesului de proiectare am lucrat cu trei planuri: pământ, cer și apă, elemente pe care am încercat să le unim printr-o intervenție minimală, dar eficientă. "Cum e sus, la fel e jos" în esență, expresia se uită la orice loc în care există o dualitate, unul în care jumătate din dualitate este considerată "deasupra," în timp ce cealaltă jumătate este considerată "dedesubt," și încearcă să stabilească o relație între cele două. Camera degli Sposi, o cameră pictată cu fresce iluzioniste de Andrea Mantegna în Palatul Ducal din Mantova, a avut un rol important ca referință în propunerea noastră. Cu toate că Mantegna a încercat să exteriorizeze un interior, propunerea noastră încearcă să aducă cele două planuri în aceeași unitate.

Descriere EN:

The project is based on two key points, visibility and accessibility. The first design phase, therefore, involves the insertion of a covered metal structure, which, through a well-defined path, performs both the function of framing and support the ruins of the tower. This structure, despite being totally foreign to the nature of the rock, thanks to its thin line, manages to be simultaneously distinct but also well integrated, creating a new overview of the landscape. These pillars support mirrored pieces clad in stainless steel sheets, the striking composition creates a powerful dialogue with its surroundings, reflecting the landscape, light and passers-by and drawing them into the composition. This seems predisposed to be a place of contemplation of the landscape, like other places on the Puglia coast line. The second design phase, on the other hand, involves the positioning of stairs in order to create a homogeneous path that makes the surroundings passable, from the beach to the sky. During the design process we worked with three planes: earth, sky and water, elements that we tried to unite through a minimal but effective intervention. “As above, so below” in essence, the expression looks at any place there is a duality, one where half of the duality is deemed “above” while the other half is deemed “below,” and tries to establish a relation between the two. The Camera degli Sposi, a room frescoed with illusionistic paintings by Andrea Mantegna in the Ducal Palace in Mantua played played an important role as a reference in our proposal. Even tho Mantegna tried to externalize an interior, our proposal tries to bring the two planes into the same unity.

Autorul imaginii: Cherim Yasmin

Autorul proiectului: Cherim Yasmin

Denumirea proiectului:

RO: Extinderea Institutului 'Elisabeta Doamna Știrbey'- Învățământul atunci și acum

EN: Extending the 'Elisabeta Doamna Știrbey' Institute - Education Then and Now

Functiunea proiectului:

RO: Școală de Arte și Meserii

EN: School of Arts and Crafts

Locatia proiectului: București, România

Descriere RO:

Urmând traseul generat de Elisabeta Știrbey care a pus bazele primei Școli de fete din Țara Românească, proiectul dorește să rezolve una din problemele comunității prin crearea unui loc capabil să îi învețe pe oameni o meserie, astfel încât numărul de persoane fără loc de muncă să se diminueze în timp. În acest sens, proiectul găzduiește diferite spații care să acomodeze aceste meșteșuguri, săli de curs, dar și o sală de evenimente unde elevii pot susține concerte, având rolul de a promova astfel persoane talentate ce nu dispun de multe posibilități financiare.

Descriere EN:

Following the path set by Elisabeta Știrbey, who founded the first school for girls in Wallachia, the project aims to address one of the community's issues by creating a place capable of teaching people a trade, thus reducing the number of unemployed individuals over time. In this regard, the project hosts various spaces to accommodate these crafts, classrooms, as well as an events hall where students can hold concerts, with the purpose of promoting talented individuals who do not have many financial opportunities.

Autorul imaginii: Ciurezu Andrei-Casian

Autorul proiectului: Ciurezu Andrei-Casian

Denumirea proiectului:

RO: Convertirea garajelor Leonida într-un Muzeu de Artă Modernă Românească

EN: Conversion of the Leonida garages into a Museum of Modern Romanian Art

Functiunea proiectului:

RO: Muzeu

EN: Musem

Locatia proiectului: Bucuresti, România

Descriere RO:

Acest proiect a urmărit să dea viață nouă structurilor existente, creând o integrare armonioasă a elementelor vechi și noi. Punctul central al conversiei a fost spațiul îngust dintre cele două clădiri, care a devenit o caracteristică centrală a designului muzeului. Am vizualizat acest spațiu ca o zonă de tranziție, o cale care îi ghidează pe vizitatori de la nivelul străzii la curtea subterană. Am transformat acest decalaj dintre clădiri într-o rampă, înclinată ușor în jos, creând o senzație de anticipare și descoperire. Pe măsură ce vizitatorii coboară, sunt întâmpinați de o priveliște captivantă - o curte spațioasă luminată natural, datorită unei deschideri mari în tavan care încadrează cerul deasupra. Această curte subterană a devenit un centru vibrant în cadrul muzeului. Aici se găsește un restaurant, două săli de spectacole și o galerie temporară, oferind spații pentru vizitatori să ia masa, să participe la spectacole și să interacționeze cu expozițiile în rotație. În plus, o scară conectează convenabil curtea subterană cu curtea de la nivelul solului, asigurând mișcarea fără sudură între diferitele niveluri.

Pe parcursul procesului de conversie, am avut mare grijă să păstrăm semnificația istorică a clădirilor vechi. Clădirea din stânga și-a păstrat autonomia și a fost transformată în ateliere creative, oferind un spațiu pentru artiști să creeze. La dreapta, clădirea a suferit renovări extinse pentru a adapta noul muzeu. O adiție remarcabilă la arhitectura muzeului este sala cu înălțime dublă care adăpostește galeria de sculptură. Această zonă spațioasă și plină de lumină oferă un cadru ideal pentru expunerea operelor tridimensionale, permițându-le să fie apreciate din diferite unghiuri și perspective. În plus, a fost introdus un corp de sticlă profilată care servește drept conector între secțiunile muzeului de la nivelul solului și cele subterane. Această structură transparentă facilitează nu numai mișcarea, ci și acționează ca o legătură vizuală, amestecând cu ușurință elementele arhitecturale vechi și noi.

Această conversie nu oferă doar un spațiu pentru expunerea artei românești, ci servește și drept loc pentru creație artistică și implicarea comunității. Este o dovadă a capacității arhitecturii de a-și reimagina și reutiliza spațiile, dând viață nouă celor vechi și promovând o atmosferă culturală vibrantă.

Descriere EN:


This project sought to breathe new life into the existing structures while creating a harmonious integration of old and new elements. The focal point of the conversion was the narrow space between the two buildings, which became a central feature of the museum’s design. We envisioned this space as a transitional zone, a pathway that guides visitors from the street level to the underground courtyard. We transformed that gap between buildings into a ramp, gently sloping downwards, creating a sense of anticipation and discovery. As visitors descend, they are greeted by a captivating sight—an expansive courtyard bathed in natural light, courtesy of a large gap in the ceiling that frames the sky above. This underground courtyard became a vibrant hub within the museum. It houses a restaurant, two auditoriums, and a temporary gallery, providing spaces for visitors to dine, attend performances, and engage with rotating exhibitions. Additionally, a staircase conveniently connects the underground courtyard to the above-ground courtyard, ensuring seamless movement between the different levels. Throughout the conversion process, we took great care to preserve the historical significance of the old buildings. The building on the left retained its autonomy and was transformed into creative workshops, providing a space for artists to craft and create. On the right, the building underwent extensive renovations to accommodate the new museum. A striking addition to the museum’s architecture is the double-height hall that now houses the sculpture gallery. This spacious, light-filled area provides an ideal setting to showcase the three-dimensional artworks, allowing them to be appreciated from various angles and perspectives. Furthermore, a new profiled glass body was introduced, serving as a connector between the above-ground and underground sections of the museum. This transparent structure not only facilitates movement but also acts as a visual link, seamlessly blending the old and new architectural elements. This conversion not only provides a space to showcase romanian art but also serves as a place for artistic creation and community engagement. It is a testament to the ability of architecture to reimagine and repurpose spaces, breathing new life into the old and fostering a vibrant cultural atmosphere.

Autorul imaginii: Cotea Iosua

Autorul proiectului: Cotea Iosua si Barbu Gabriela Teodora

Denumirea proiectului: "PRIN NOD"

Functiunea proiectului:

RO: Locuinte Colective

EN: Collective housing

Locatia proiectului: Bucuresti

Descriere RO:

Conceptul de baza al ansamblului de locuințe este crearea unui modul tip, cu apartamente desfasurate in jurul unui nod de circulatie verticala ce face parte dintr-o cursiva. Aceasta este reinterpretarea spațiului comun al fiecărui ansamblu de locuințe, rezultand o zona aerisita, deschisa, ce introduce vegetatia, parte esențială a întregii propuneri.

Descriere EN:

The fundamental concept of the housing complex is to create a standard module, with apartments arranged around a vertical circulation node that is part of a continuous flow. This is a reinterpretation of the common space in each housing complex, resulting in an airy, open area that introduces vegetation, an essential part of the entire proposal.

Autorul imaginii: Davide Scacco

Autorul proiectului: Kengo Kuma Architects

Denumirea proiectului:

RO: Biblioteca in Norvegia

EN: Library in Norway

Functiunea proiectului:

RO: Biblioteca publica

EN: Public Library

Locatia proiectului: Norvegia

Descriere RO:

Un spațiu curbat, care îmbrățișează contextul... care îmbrățișează cultura.

Descriere EN:

A space that with its curves embraces the context...that embraces culture.

Autorul imaginii: Ferent Alexandru Bogdan

Autorul proiectului: Ferent Alexandru Bogdan, Banu Ana Maria

Denumirea proiectului:

RO: MUZEUL DE ARTA MODERNA ROMANEASCA,GARAJELE LEONIDA-CONVERSIE

EN: MUSEUM OF ROMANIAN MODERN ART, LEONIDA GARAGES - CONVERSION

Functiunea proiectului:

RO: MUZEU DE ARTA MODERNA

EN: Museum for Modern Art

Locatia proiectului: Bucuresti, România

Descriere RO:

Propunerea s-a dezvoltat prin intermediul proiectului de conversie a Garajelor Leonida din cadrul atelierului de proiectare din anul 4, Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu". Scopul acestui proiect a fost de a conserva si restaura cladirile vechilor garaje, una dintre ele fiind monument istoric, si de a propune o extindere potrivita noii functiuni de muzeu de arta moderna romaneasca. Relatia dintre existent si propus a fost marcata prin contrastul dintre vechi si nou, cladirile existente continuand sa-si spuna povestea, in timp ce extensia sustine narativa prin a-si spune propria poveste in prezent. Elementele elansate, terasele si copertinele cladirii marcheaza spatii intermediare, locuri si relatii vizuale care au ca scop dezvoltarea experientei celui care se afla prezent in acele spatii, iar granita fragila dintre interior si exterior creeaza o continuitate vizuala intre spatiile de expozitie si gradina presarata cu sculpturi si exponate.

Descriere EN:

The proposal was developed through the conversion project of the Leonida Garages within the 4th-year design studio at the University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu." The aim of this project was to preserve and restore the old garage buildings, one of which is a historical monument, and to propose an appropriate extension for the new function as a Museum of Romanian Modern Art.

The relationship between the existing and the proposed was marked by the contrast between old and new, with the existing buildings continuing to tell their story while the extension supports the narrative by telling its own story in the present. The soaring elements, terraces, and canopies of the building mark intermediate spaces, places, and visual relationships that aim to enhance the experience of those present in those spaces. The fragile boundary between interior and exterior creates a visual continuity between the exhibition spaces and the garden scattered with sculptures and exhibits.

Autorul imaginii: Pașca Georgiana Alexandra

Autorul proiectului: Pașca Georgiana Alexandra

Denumirea proiectului:

RO: THE TOWER

EN: THE TOWER

Functiunea proiectului:

RO: Spatiu de contemplare

EN: Space for contemplation

Locatia proiectului: Portugalia

Descriere RO:

Acest ansamblu de pe coasta sudică a Portugaliei este format din volumetrii care oferă percepții diverse asupra contextului. Turnul de observare ridicat peste ruinele existente te urcă pentru a te lăsa să observi tot ansamblul, in timp ce zona de belvedere te păstreaza terestru cu o perspectiva de la nivelul ochiului, iar zona de scări ce te coboară spre ocean are ca scop descoperirea unei alte lumi, cea creată între valurile mării și stâncile falnice ale Portugaliei.

Descriere EN:

This ensemble on the southern coast of Portugal is comprised of volumes that offer various perceptions of the context. The observation tower, elevated above the existing ruins, takes you up to provide an overview of the entire ensemble, while the belvedere area keeps you at ground level with an eye-level perspective. The staircase area leading down to the ocean is meant to reveal another world, the one created between the sea waves and the majestic cliffs of Portugal.

Autorul imaginii: Hotea Timotei

Autorul proiectului: Hotea Timotei, Găleșanu Eduard

Denumirea proiectului:

RO: ARCA

EN: THE ARK

Functiunea proiectului:

RO: centru turistic

EN: touristic hub

Locatia proiectului: Island

Descriere RO:

Proiectul THE ARK a început prin analizarea sitului prezentat în subiect, imaginile oferite de contextul natural în care propunerea va fi realizată. Primele imagini ale volumetriei au apărut ca o încercare de a schița o "formă locuită de relief care ar fi trebuit să se nască din solul stâncos pe care este aranjată. Văzut din partea superioară a sitului, volumul apare sub forma a două accente verticale, unul dintre ele fiind dominant, constituind funcția de punct de referință, iar restul clădirilor se risipesc sub linia orizontului. Curtea de acces pe care am poziționat-o la intersecția dintre cele două drumuri de acces își propune să devină un filtru pentru turiști, împărțind clădirea în trei scenarii diferite. Primul, în care se accesează spațiul interior de la el, al doilea în care curtea vă duce la intrarea în "Calea informației", de unde puteți accesa turnul ca spațiu exterior protejat, și al treilea în care puteți accesa partea laterală din primele două peșteri, aceasta fiind dedicată vizitelor scurte. Accesul la a treia peșteră rămâne să fie filtrat prin interior, acolo unde se află recepția. Devenind un triunghi în plan, propunerea se deschide către cele două puncte importante din context, și anume spre sud-est, către vulcanul x, generând o curte semi-interioară pentru bistro și în sud-vest, aranjamentul este pentru exterior devenind un spațiu informativ în interior, iar în exterior apare un "piață" între propunere și denivelarea sitului. În același timp, văzută din plan, clădirea se îngustează spre sud, marcând spațial continuarea trenului. Golurile sunt plasate într-o ușoară creștere de la baza incipientă a propunerii la vârful său, unde devin mult mai frecvente, dematerializând structura, devenind astfel un punct de referință vizual.

Descriere EN:

THE ARK project started by analyzing the site presented in the topic, the images offered by the natural context in which the proposal will be made. The first images of the volumetry appeared as an attempt to sketch an "inhabited form of relief that would be born from the rocky soil on which it is arranged. Viewed from the upper part of the site, the volume appears. in the form of two vertical accents, one of which is the dominant one, constituting the landmark function, and the rest of the buildings dissipating below the horizon line. The access yard that we positioned at the intersection between the two access roads aims to become a filter for tourists, dividing the building into three different scenarios. The first, the one in which the interior space is accessed from it, the second in which the courtyard leads you to the entrance in the "Info path", from where you access the tower as a protected exterior space, and what the third in which you access the side from the first two caves, this being dedicated to short visits. The access to the third cave remains to be filtered through the interior where the reception is located. Becoming a triangle in the plan, the proposal opens to the two important points in the context, namely in the southeast, towards volcano x, generating that semi-inner courtyard for the bistro and in the southwest the arrangement is for the outside becoming a space informative on the inside, and on outside appearing a "square" between the proposal and the unevenness on the site. At the same time, seen from the plan, the building narrows to the south, spatially marking the continuation of the train. The gaps are placed in a slight increase from the incipient base of the proposal to its top where they become much more frequent, dematerializing the structure, thus becoming a visual landmark.

Autorul imaginii: Osipru Ioana-Cătălina, Scutariu Ioana-Alexandra, Rebenciuc Ramona-Andreea, Aroșculesei Lavinia, Boca Vlad

Autorul proiectului: Osipru Ioana-Cătălina, Scutariu Ioana-Alexandra, Rebenciuc Ramona-Andreea, Aroșculesei Lavinia, Boca Vlad

Denumirea proiectului:

RO: GRID

EN: GRID

Functiunea proiectului:

RO: Centru de colectare Deseuri de echipamente electrice si electronice

EN: Center for Collecting Electronic and Electrical Equipment Waste

Locatia proiectului: Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 21-23

Descriere RO:

O rețea rectangulară din elemente metalice ocupă întreaga lățime a terenului din Campusul Universității ieșene. Ea servește drept suport pentru o colecție de volume translucide și colorate, adăpostind funcțiunile centrului. Rezultatul este un ansamblu transparent, accesibil și atractiv, în același timp o clădire, un spațiu public și un relief artificial.

Descriere EN:

A rectangular network of metal elements spans the entire width of the site in the Iasi University Campus. It serves as a support for a collection of translucent and colorful volumes, housing the functions of the center. The result is a transparent, accessible, and attractive ensemble, simultaneously a building, a public space, and an artificial landscape.

Autorul imaginii: Hebe Mara

Autorul proiectului: Hebe Mara

Denumirea proiectului:

RO: Cele 3 etape a unei fete

EN: The three stages of a face

Functiunea proiectului:

RO: Reabilitare si Instituirea in Corp cu functiunea de Reabilitare Terapeutica a Copiilor cu Dizabilitati

EN: Rehabilitation and Establishment within the Body for the Purpose of Therapeutic Rehabilitation of Children with Disabilities

Locatia proiectului: Cluj-Napoca, Romania

Descriere RO:

In cadrul proiectului s-a cerut reabilitarea cladirii Teleki din Jucu-Herghelie, afalt intr-o situatie de degradare avansata. Elementele vizibile ale ancadramentului constituie o caracteristica a constructiei, astfel aducerea lor la o forma aproape de original a fost esentiala.

Descriere EN:

Within the project, the rehabilitation of the Teleki building in Jucu-Herghelie was requested, as it was in an advanced state of degradation. The visible elements of the framing represent a characteristic of the structure, and therefore, restoring them to a form close to the original was essential

Autorul imaginii: Miruna-Liana Alexandru

Autorul proiectului: Miruna-Liana Alexandru

Denumirea proiectului:

RO: Extindere Muzeului Kalinderu

EN: Extending the Kalinderu Museum

Functiunea proiectului:

RO: Muzeu-spațiu expozițional

EN: Museum and exhibition space

Locatia proiectului: București, România

Descriere RO:

Muzeul Kalinderu își găsește statornicia pe una dintre străzile Bucureștiului, unde se integrează în contest printr-o imagine modestă. Extinderea are menirea de a evidenția calitățile muzeului prin preluarea înălțimii acestuia și raportarea la vecinătăți printr-un volum mai înalt. Expresia monolitică a arhitecturii propuse raspunde dorinței de respectare a patrimoniului cultural. Așadar, parterul realizează circuitul de acces prin prisma vitrajelor generoase, în timp ce nivelurile superioare închid spatii destinate exponatelor.

Descriere EN:

The Kalinderu Museum finds its permanence on one of the streets of Bucharest, where it integrates into the context with a modest image. The expansion aims to highlight the museum's qualities by matching its height and relating to its surroundings with a taller volume. The monolithic expression of the proposed architecture corresponds to the desire to respect the cultural heritage. Therefore, the ground floor serves as the access circuit through generous windows, while the upper levels enclose spaces for exhibits.

Autorul imaginii: Moldovan Bianca-Claudia

Autorul proiectului: Moldovan Bianca-Claudia

Denumirea proiectului:

RO: Revitalizarea fortului 1 Chitila

EN: The revitalization of Fort 1 Chitila

Functiunea proiectului:

RO: Muzeu

EN: Museum

Locatia proiectului: Bucuresti, Romania

Descriere RO:

Proiectul își propune refuncționalizarea fortului 1 Chitila și transformarea acestuia în Muzeu de Istorie al Fortificației. Noul muzeul este dotat cu spații interactive atât interioare cât și exterioare, a căror scop principal este cel de informare și educare a generațiilor viitoare cu privirea la istoria, construcția și valoarea acestor obiecte de patrimoniu. Întreaga construcție este văzută mai degrabă ca fiind un obiect de artă, un exponat, în jurul căruia este detaliat conceptul urbanistic, peisager și arhitectural. Astfel, principala intervenție este de păstrare a caracterului arhitectural și construcțiv așa cum este el, adăugând doar ceea ce este absolut necesar pentru funcționarea noului program.

Descriere EN:

The project aims to repurpose Fort 1 Chitila and transform it into a History Museum of Fortifications. The new museum is equipped with interactive spaces, both indoors and outdoors, primarily designed to inform and educate future generations about the history, construction, and value of these heritage objects. The entire construction is seen more as a work of art, an exhibit, around which the urban, landscape, and architectural concept is detailed. Therefore, the main intervention is to preserve the architectural and structural character as it is, adding only what is absolutely necessary for the operation of the new program.

This approach involves maintaining the historical and architectural integrity of Fort 1 Chitila while adapting it to a modern function, making it a place for learning, appreciation of history, and cultural heritage preservation.

Autorul imaginii: Bernadett-Erika Nagy

Autorul proiectului: -

Denumirea proiectului:

RO: Drumul apei

EN: The way of water

Functiunea proiectului:

RO: Cladire de birouri

EN: Office building

Locatia proiectului: Oradea, Romania

Descriere RO:

Vechea parte a orașului poate ascunde secrete care pot fi descoperite. Aceasta ar putea fi modalitatea de a reveni la originile sale. Acestă zonă a orașului era străbătută de un râu care nu mai există acum. Ideea acestui proiect a fost să aducă înapoi apa. Astfel, clădirea are o cascadă în mijloc care curge de sus în jos, conectând fiecare nivel și oferind în același timp o atmosferă relaxantă.

Descriere EN:

The old town of a city may have some secrets that can be found out . That would be the way of returning to it origins. This part of the city was crossed by a river which doesn't exist anymore. The idea of this project was bringing back the water. So the building has a waterfall in the middle which falls from the top to the bottom, connecting each level giving in the same time a relaxing atmosphere.

Autorul imaginii: Nagy Mark Robert

Autorul proiectului: Stoian Laurentiu & Nagy Mark Robert

Denumirea proiectului:

RO: Begate

EN: Begate

Functiunea proiectului:

RO: Rezidentiala (ETAJE), comerciala (PARTER)

EN: Housing (top floors), commercial (ground floor)

Locatia proiectului: Timisoara, Romania

Descriere RO:

Proiectul reprezinta o dezvoltare urbanistica noua, pe strada Iulian Grozecu , in nordul cartierului Fabric. Complexul isi propune recuperarea malurilor si deschiderea lor pentru circulatia pietonala, caracteristica intregului traseu al raului Bega, ce porneste din Timisoara si continua pana la granita cu Serbia. Cadrul surprins pune accentul pe dihotomia formata intre arhitectura de actualitate, propusa si contextul actual. Tabloul vegetal devine fond pentru trilogie, accentuand luminozitatea materialitatii si textura fatadelor din fribrociment. Atmosfera vine in ajutorul interpretarii relatiei dintre sfera naturala si fondul construit.

Descriere EN:

The project represents a new urban development on Iulian Grozecu Street, in the northern part of the Fabric neighborhood. The complex aims to reclaim the riverbanks and open them up for pedestrian circulation, in line with the entire route of the Bega River, which starts in Timisoara and continues to the Serbian border.

The captured setting highlights the dichotomy formed between contemporary architecture, as proposed, and the current context. The vegetal backdrop becomes the foundation for this trilogy, emphasizing the luminosity of the fibrocement facades' materiality and texture.

The atmosphere aids in interpreting the relationship between the natural sphere and the built environment.

Autorul imaginii: Naomi Borsan

Autorul proiectului: Naomi Borsan

Denumirea proiectului:

RO: FilAReT HUB

EN: FilAReT HUB

Functiunea proiectului:

RO: Centrul pentru Meserii și Media

EN: Craft and Media Hub

Locatia proiectului: Uzina Electrica Filaret, Strada General Candiano Popescu 35-5

Descriere RO:

FilAReT Hub este un proiect care propune un nou spatiu de intalnire si lucru pentru comunitate, animat de o varietate de activitati, in vecinatatea Parcului Carol. Ansamblul este format din uzina existenta si trei corpuri noi, care se completeaza intre ele, intregind suprafata terenului disponibil. Precum o serie de monolituri, constructiile noi pun in valoare uzina. Abordarea simplista in forma si materialitate isi propune sa scota in evidenta personalitatea constructiei existente. Craft Hub este una din extinderile propuse si adaposteste o serie de ateliere cu tematici diferite (ceramica, textil, lemn, metal etc.), iar Media Hub este cea de a doua, compusa din doua corpuri. Acestea pun la dispozitia artistilor: studio de fotografie si film, sala de inregistrari, greenbox, blackbox etc. Astfel, Uzina Electrica Filaret devine un spatiu de expozitie a lucrarilor realizate in cele doua hub-uri. Conceptul extinderii a avut in vedere plasarea unei geometrii clare. Forma isi gaseste inspiratia in uzina existenta, prin ritmicitatea stalpilor, raportul plin-gol si nivelul de luminare interioara. Totodata, aceste elemente sunt reinterpretate pentru a oferi o diferenta clara intre nou si vechi.

Descriere EN:

The FilAReT Hub is a project that proposes a new space for community meetings and work, hosting a variety of activities near Carol Park. The ensemble consists of the existing factory and three new buildings that complement each other, expanding the available land area. Like a series of monoliths, the new constructions enhance the factory's presence. The simplistic approach in form and materiality aims to highlight the personality of the existing structure. The Craft Hub is one of the proposed extensions and houses various workshops with different themes (ceramics, textiles, wood, metal, etc.), while the Media Hub is the second, composed of two buildings. These provide artists with facilities such as a photography and film studio, recording room, green screen, black box, and more. As a result, the Filaret Electric Factory becomes an exhibition space for works created in these two hubs. The expansion concept takes into account a clear geometry, drawing inspiration from the existing factory in terms of column rhythm, the interplay of solid and void, and interior lighting levels. These elements are also reinterpreted to provide a clear distinction between the old and the new.

Autorul imaginii: Sala Narcis Laurențiu

Autorul proiectului: Sala Narcis Laurențiu, Ș. L. Dr. Arh. Adriana Măgerușan

Denumirea proiectului:

RO: Conversia fostei uzine de materiale foto-sensibile din Târgu Mureș.

EN: The conversion of the former photosensitive materials factory in Târgu Mureș

Functiunea proiectului:

RO: Locuire semi-colectivă in cadrul unui hibrid funcțional

EN: Semi-collective living within a functional hybrid context

Locatia proiectului: Târgu Mureș, Romania

Descriere RO:

Proiectul își propune să exploreze posibilitățile de conversie funcțională a fostei uzine de materiale foto-sensibile din târgu mureș. Inspirat de pavilionul româniei la Venezia din 2014, “Site under construction” prin prezentul proiect se redeschide o discuție despre asumarea unei moșteniri moderniste la noi în țară. Spațiul industrial oferă, prin morfologia sa, nenumărate posibilități de reorganizare funcțională.

Descriere EN:

The project aims to explore the possibilities of functional conversion of the former photosensitive materials factory in Târgu Mureș. Inspired by the Romanian Pavilion at the 2014 Venice Biennale, titled "Site under construction," this project reopens a discussion about embracing a modernist heritage in our country. The industrial space, through its morphology, offers numerous opportunities for functional reorganization.

Autorul imaginii: Nistea Diana-Anicuța

Autorul proiectului: Nistea Diana-Anicuța

Denumirea proiectului:

RO: „DIG” de regenerare în Sulina. Grădină publică și Sediu pentru Filiala Sud-Estică a Agenției Europene de Mediu

EN: Regeneration „DIKE“ in Sulina. Public Garden and Headquarters for the South-Eastern Branch of the European Environment Agency.

Functiunea proiectului:

RO: Sediu pentru Filiala Sud-Estică a Agenției Europene de Mediu

EN: Headquarters for the South-Eastern Branch of the European Environment Agency

Locatia proiectului: Sulina, Romania

Descriere RO:

Se dezvoltă scenariul în care se instalează la Sulina Sediul pentru Filiala Sud-Estică a Agenției Europene de Mediu, o instituție care asemeni Comisiunii Europene a Dunării își propune să aducă schimbări la nivelul orașului. Dacă Comisiunea Europeană a Dunării (prima organizație europeană care a gestionat navigația pe Dunăre) dezvoltă interese socio-economice prin amenajările efectuate la nivelul fluviului, Sediul pentru Filiala Sud-Estică a Agenției Europene de Mediu își propune o restaurare a ecosistemelor, prin care să aducă schimbări în ceea ce privește caracterul natural al locului. Acesta este divizat în trei categorii principale: administrativă, educativă și culturală. Se dorește, în primul rând conservarea obiectelor de arhitectură existente, unele fiind deja clasate ca monument categoria A și supunerea acestora unor lucrări de restaurare și refuncționalizare. Clădirea nou propusă se inserează în structura unor hale metalice existente pe sit și funcționează în strânsă legătură cu acestea. Se organizează o grădină publică, un elementul de mediere între urban și natural, un spațiu flexibil, capabil să se adapteze problemelor cauzate de inundații și de fluctuațiile apelor. Studiul și propunerea urmărește ideea unui peisaj imprevizibil, în continuă schimbare, în care ploile, anotimpurile, schimbările de mediu modelează diferit peisajul. Căile de plimbare apar și dispar sub suprafața apei, proiectând mereu o nouă imagine.

Descriere EN:

The scenario unfolds in which the Headquarters for the South-Eastern Branch of the European Environment Agency is established in Sulina, an institution that, like the Danube Commission, aims to bring changes to the city. While the Danube Commission (the first European organization to manage navigation on the Danube) develops socio-economic interests through arrangements made at the river level, the Headquarters for the South-Eastern Branch of the European Environment Agency aims to restore ecosystems to change the natural character of the place. It is divided into three main categories: administrative, educational, and cultural.

First and foremost, there is a desire to conserve existing architectural objects, some of which are already classified as Category A monuments, and subject them to restoration and repurposing. The newly proposed building is integrated into the structure of existing metal halls on the site and functions closely with them. A public garden is organized, serving as a mediating element between the urban and the natural, a flexible space capable of adapting to issues caused by floods and water fluctuations. The study and proposal follow the idea of an unpredictable, ever-changing landscape in which rain, seasons, and environmental changes shape the landscape differently. Walking paths appear and disappear beneath the water's surface, constantly projecting a new image.

Autorul imaginii: Oana-Antonia Filip

Autorul proiectului: Oana-Antonia Filip

Denumirea proiectului:

RO: De la capăt de linie la intrare: infrastructură pentru educație, locuire socială și grădină publică în București

EN: From line end to entrance: infrastructure for education, social housing, and a public garden, Bucharest

Functiunea proiectului:

RO: Centru cultural, locuire socială și grădină publică

EN: Cultural Center, Social Housing, and Public Garden

Locatia proiectului: Depoul Victoria, București, România

Descriere RO:

Problematica pornește de la prezența unei situații urbanistice și arhitecturale care poartă caracteristicile unei enclave - Depoul de tramvaie Victoria din București, datat din 1871, un amplasament cu granițe închise, la o scară contrastantă față de parcelarul adiacent, o excepție prin funcțiune, configurare, accesibilitate. Proiectul propune un program alcătuit din trei componente, ca răspuns dat unor carențe prezente la nivel teritorial - locuire socială, grădină publică și un centru de cultură și educație urbană. Astfel, de la o infrastructură pentru transport, se va propune o nouă infrastructură cu un puternic caracter social, urban, educativ. Strategia de intervenție întregește logica prezentă pe sit, urmărind șinele de tramvaie și compunând un ansamblu care conlucrează cu ceea ce există deja; se valorifică excepția în țesut, limitele devin o membrană permeabilă, se păstrează împrejmuirile existente, dar se creează porți spre ansamblu.

Descriere EN:

The issue arises from the presence of an urban and architectural situation that exhibits characteristics of an enclave - the Victoria Tram Depot in Bucharest, dating back to 1871. It's a location with closed boundaries, at a contrasting scale compared to the adjacent parcels, an exception in terms of function, configuration, and accessibility. The project proposes a program consisting of three components, in response to deficiencies at a territorial level - social housing, a public garden, and an urban culture and education center. Thus, from a transportation infrastructure, a new infrastructure with a strong social, urban, and educational character is suggested.

The intervention strategy complements the existing logic on the site, following the tram tracks and composing an ensemble that collaborates with what already exists. The exception in the urban fabric is leveraged, the boundaries become a permeable membrane, existing enclosures are preserved, but entrances are created towards the ensemble.

This project aims to transform an area originally designed for transportation into a multifunctional space that addresses social, cultural, and educational needs, contributing to the revitalization and integration of the site within the city.

Autorul imaginii: Oscar Filos

Autorul proiectului: Oscar Filos

Denumirea proiectului:

RO: cafenea urbana

EN: Urban coffee

Functiunea proiectului:

RO: Cafenea

EN: Coffee shop

Locatia proiectului: Europe

Descriere RO:

O cafenea intr-un mediu urban, in stil blue hour.

Descriere EN:

A coffee shop located in an urban neighborhood with a blue hour style.

Autorul imaginii: Papp Dora Patricia

Autorul proiectului: Papp Dora Patricia

Denumirea proiectului:

RO: facultatea de Calculatoare si Inginerie Robotica

EN: Faculty of Computer and Robotics Engineering

Functiunea proiectului:

RO: Campus Universtitar Oradea

EN: Campus University of Oradea

Locatia proiectului: Oradea, Bihor, Romania

Descriere RO:

Sarcina a constat în propunerea unei instituții de învățământ pe un teren existent în formă de dreptunghi, în Campusul Universitar din Oradea. Proiectul se concentrează pe dezvoltarea Campusului Universitar, prin propunerea unei noi clădiri care să satisfacă nevoile studenților de la IT, Ingineria Electrică și Robotică. Deoarece tehnologia se dezvoltă în mod continuu, studenții au nevoie de mai multe spații de lucru pentru experimente practice și proiecte practice. Elevațiile se concentrează în principal pe sticlă și plăci metalice ca finisaj pentru fațada ventilată, oferind clădirii un aspect foarte "high-tech". Partea de intrare face legătura între zona studențească și administrativă și este complet realizată din perete cortină în formă de cuburi, inspirate de pixelii de pe un ecran de calculator.

Descriere EN:

The brief was to propose an educational institution on an existing site in shape of a rectangle, in the University Campus in Oradea. The project focuses on developing the University Campus, by proposing a new building that meets the needs of the IT, Electrical Engineering and Robotics students. As technology is continously developing, students need more work spaces for practical experiments and practical projects. The elevations focuses mainly on glass and metal sheets as a finish for the ventilated facade, offering the building a very "techy" look. The entrance part makes the link between the student's area and the administration, and it is completely made of courtain walls in the shape of cubes, inspired by the pixels on a computer screen.

Autorul imaginii: Pelin Tudor Matei

Autorul proiectului: Pelin Tudor Matei, Dan Ilinca Maria

Denumirea proiectului:

RO: Locuințe colective

EN: Co-housing

Functiunea proiectului:

RO:Imaginarea unui ansamblu de locuințe colective pe fostul sit al Fabricii de Oțet.

EN: Imagining a Collective Housing Complex on the Former Acetate Factory Site

Locatia proiectului: București, România

Descriere RO:

Ansamblul propune un alt tip de locuire, ce pornește de la întrebarea ”How will we live together?”, amestecând în volume diferite două tipologii de locuire: cea colectivă - mai aproape de locuința unifamilială - și co-housing. Proiectul îmbină cele două tipuri de țesut prezente în imediata vecinătate a parcelei - țesutul tradițional de case, fragmentat și scund, și țesutul de blocuri apărute în timpul socialismului, preluând avantajele fiecăruia. Am pornit de la dorința de a aduce avantajele locuirii la casă în cadrul locuințelor colective, astfel încât, prin detașarea de limitele laterale ale parcelei și alipirea punctuală la calcane, am creat curți private pentru apartamentele de la parter, creând astfel o zonă plantată, liniștită, spre care, în fapt, toate apartamentele se orientează cu spațiile interioare private. În proiect am integrat două tipuri de curți, care răspund unor cerințe și activități diferite. Pe lângă tipologia curților private, deja menționate, există curtea minerală, care face trecerea de la public la spațiul comunității, intermediind relația dintre stradă și interiorul ansamblului, vegetația fiind punctuală, organizată pe un grid. Curtea reprezentată în imagine se situează la intersecția dintre „public” - al comunității - și privat: este un loc ascuns, accesat prin gang, dar deschis întregii comunități, relaționând cu un spațiu interior multifuncțional, adresat rezidenților. Are astfel liniștea unei curți private, în timp ce reprezintă un loc de întâlnire, de socializare.

Descriere EN:

The ensemble proposes a different type of housing, starting from the question "How will we live together?" by blending two different typologies of housing: collective living, closer to single-family homes, and co-housing. The project combines the two types of fabric present in the immediate vicinity of the plot - the traditional fragmented and low-rise house fabric and the block fabric that emerged during socialism, incorporating the advantages of each. The goal was to bring the advantages of single-family living into collective housing. By detaching from the lateral boundaries of the plot and attaching punctually to the heels, private courtyards for the ground floor apartments were created, thus forming a planted and peaceful area that all apartments face with their private interior spaces.

In the project, two types of courtyards were integrated, each meeting different requirements and activities. In addition to the private courtyards already mentioned, there is the mineral courtyard, which serves as a transition from the public to the community space, mediating the relationship between the street and the interior of the ensemble, with vegetation organized in a grid. The courtyard shown in the image is located at the intersection of the "public" community and the private areas. It is a hidden place, accessed through a corridor but open to the entire community, serving as a meeting and socializing space. It has the tranquility of a private courtyard while being a place for interaction and socialization.

Autorul imaginii: Roman Andreea Diana

Autorul proiectului: Roman Andreea Diana

Denumirea proiectului:

RO: Strategii hibride în densificarea centrului orașului Zaandam

EN: Hybrid Strategies in the Densification of the City Center of Zaandam

Functiunea proiectului:

RO: Centru informațional pentru turiști, galerii expoziționale, bibliotecă, ateliere de lucru, rețea pietonală și rețea de biciclete

EN: Information Center for Tourists, Exhibition Galleries, Library, Workshops, Pedestrian Network, and Bicycle Network

Locatia proiectului: Zaandam, Olanda

Descriere RO:

Subiectul proiectului tratează conformarea spațială ca pe o serie de conexiuni multifuncționale între structura centrului și ariile contextului în care se așează, prin intermediul unui țesut urban multistratificat și multiscalar, care determină hibridizarea urbană. Pentru ca orașul să supraviețuiască și să prospere în continuare, are nevoie de echivalentul antropologic al biodiversității. Una dintre metodele prin care se atinge acest deziderat este prin mixarea programelor arhitecturale – genă a clădirii hibride, ca rezultat al necesității de flexibilitate într-o societate diversă și care evoluează. Esența strategiei hibride de conformare a spațiului rezidă în relația creată la întâlnirea dintre caracterul public și privat al arhitecturii. Răspunsul urbanistic și arhitectural tratează problematică prin structuri care conformează poarta de intrare în oraș, printr-un centru informațional pentru turiști, galerii expoziționale, bibliotecă, ateliere de lucru, rețea pietonală și rețea de biciclete. Spațiul exterior este acum conformat concomitent cu clădirea, ca parte integrantă a acesteia. Pe fondul densificării intensive a orașului, cota pământului își menține statutul terenului liber de construcții, a unei piețe urbane căreia îi este asociată suprastructura ce susține fondul construit. Proiectul propus se desfășoară în jurul conformării pieței urbane asociate primăriei, ce presupune o comunicare spațială directă cu obiectele de arhitectură ce stabilesc joncțiunea cu frontul continuu existent.

Descriere EN:

The project's subject treats spatial conformation as a series of multifunctional connections between the structure of the center and the areas in which it is situated, through a multilayered and multiscale urban fabric that determines urban hybridization.

For the city to continue to survive and thrive, it needs the anthropological equivalent of biodiversity. One of the methods to achieve this is through the blending of architectural programs – the gene of the hybrid building, as a result of the need for flexibility in a diverse and evolving society. The essence of the hybrid spatial conformation strategy lies in the relationship created at the intersection of the public and private character of architecture.

The urban and architectural response addresses the issue through structures that shape the city's gateway, with an information center for tourists, exhibition galleries, a library, workshops, a pedestrian network, and a bicycle network.

The exterior space is now conformed simultaneously with the building, as an integral part of it. Amid the intensive densification of the city, the ground level retains its status as free land for construction, as an urban square associated with the superstructure that supports the built environment.

The proposed project revolves around the conformation of the urban square associated with the city hall, which involves direct spatial communication with the architectural elements that establish the connection with the existing continuous front.

Autorul imaginii: Sabina Sabotnicu

Autorul proiectului: Sabina Sabotnicu

Denumirea proiectului:

RO: Contrapunct

EN: Counterpoint

Functiunea proiectului:

RO: Stație de tramvai

EN: Tram station

Locatia proiectului: București, România

Descriere RO:

Un loc problematic, dezafectat și neîngrijit, dar recunoscut ca locul în care "întoarce tramvaiul 21", unde oamenii și timpul nu stau în loc, devine acum locul pentru un contrapunct peste timp și spațiu...

Descriere EN:

A problematic, disused, and neglected place, but recognized as the location where "tram 21 turns around," where people and time do not stand still, now becomes the place for a counterpoint across time and space...

Autorul imaginii: Sencu Polina

Autorul proiectului: Sencu Polina

Denumirea proiectului:

RO: Extensie Muzeu de Arta Conteporana

EN: Extension of the Contemporary Art Museum

Functiunea proiectului:

RO: Muzeu de Arta Contemporana

EN: Museum for Contemporary Art

Locatia proiectului: Bucuresti, Romania

Descriere RO:

Proiectul arhitectural vizează transformarea si extinderea garajelor Leonida într-un muzeu de artă contemporană, oferind o nouă viață acestui spațiu istoric, de asemenea reprezintă un tribut adus moștenirii culturale a Bucureștiului. Imaginea prezentata ilustreaza un cadru dintr-o sala expozitionala convertită și dedicată unei expoziții permanente ale operelor lui Constantin Brâncuși.

Descriere EN:

The architectural project aims to transform and extend the Leonida garages into a contemporary art museum, breathing new life into this historic space. It also serves as a tribute to the cultural heritage of Bucharest. The presented image illustrates a view from a converted exhibition hall dedicated to a permanent exhibition of Constantin Brâncuși's works.

Autorul imaginii: Stefaroi Octavia

Autorul proiectului: Stefaroi Octavia

Denumirea proiectului:

RO: COOP/cafea.tabiet.dichis

EN: COOP.coffee.habit.chic

Functiunea proiectului:

RO: Cafenea

EN: Coffee shop

Locatia proiectului: Cluj-Napoca, România

Descriere RO:

Existența cafenelei se leaga de atelierul comunității COOP-housing, de prelucrare și confecționare a ceramicii, atelier de produse hand-made. Conceptul urmărește idee de sculpturalitate si jocul plin-gol al spațiului, identitatea locului fiind transmisă printr-o atmosferă ludică, în nunanțe calde pământii. Spațiul interior reprezintă o scenografie în care actorul este reprezentat de client. Ideea lucrului manual în ceramică se transmite prin forme simple și fluide, ce conturează spațiul.

Descriere EN:

The existence of the café is connected to the COOP-housing community workshop for processing and making ceramics, a handmade products workshop. The concept aims for sculptural quality and the interplay of space and void, with the identity of the place conveyed through a playful atmosphere in warm earthy tones.

The interior space serves as a stage where the client is the actor. The idea of working with ceramics by hand is communicated through simple and fluid forms that shape the space.

Autorul imaginii: Vaida Liana Gina Carina

Autorul proiectului: Vaida Liana Gina Carina

Denumirea proiectului:

RO: Școală gimnazială

EN: Lower Secondary School

Functiunea proiectului:

RO: Școală

EN: School

Locatia proiectului: Cluj-Napoca, Romania

Descriere RO:


Școala este compusă din patru volume interconectate prin coridoare de sticlă care dizolva granițele exterioare si conectează elevii cu natura. Situată pe un teren în pantă, răspunde mediului său natural. Volumele sunt aranjate la cote diferite, primul volum de la stradă situat la cota cea mai joasă, iar ultimul volum la cota cea mai înaltă. Această creștere este observabilă de la nivelul străzii principale. De asemenea există si o creștere la nivelul funcțiunilor. Ansamblul este organizat într-o cărare șerpuită asemănătoare jocurilor de societate cu start/finish, fiecare volum servește o funcție separată. Primul volum este destinat întregii comunități si găzduiește o mediatecă, oferind prima interacțiune a viitorilor elevi cu acest ansamblu, (start). Următoarele două volume sunt destinate elevilor din clasele I-IV respectiv V-VIII, (finish). Ultimul volum este o sală de sport care poate fi folosită de localnici.

Descriere EN:

The school is composed of four interconnected volumes through glass corridors that dissolve the outer boundaries and connect students with nature. Located on a sloping terrain, it responds to its natural environment. The volumes are arranged at different levels, with the first volume from the street situated at the lowest level and the last volume at the highest level. This increase in elevation is noticeable from the main street level. There is also an increase in function. The ensemble is organized in a serpentine path similar to board games with a start/finish line, and each volume serves a separate function. The first volume is for the entire community and houses a media center, providing the first interaction of future students with this ensemble (start). The next two volumes are for students in grades I-IV and V-VIII, respectively (finish). The last volume is a sports hall that can be used by the local community.