Skip to main content

02 Professionals outside of Romania

Autorul imaginii: Aayush Verma

Autorul proiectului: Aayush Verma

Denumirea proiectului:

RO: Refugiu în pădure

EN: Hideaway into woods

Functiunea proiectului:

RO:


Crearea unui proiect în 3ds Max și utilizarea motorului de randare Corona pentru a da viață vegetației și naturii este o modalitate fantastică de a combina pasiunea cu creativitatea ta. Acest efort îți permite să creezi medii intricate și realiste, care să celebreze frumusețea lumii naturale. Prin munca ta, poți transmite liniștea și armonia pe care vegetația și natura le oferă și, astfel, aduci o parte din acea liniște în lumea virtuală. Acest proiect nu numai că pune în valoare abilitățile tale tehnice, ci și aprecierea ta profundă pentru mediu, făcându-l un efort semnificativ și captivant din punct de vedere vizual.

EN:

Creating a project in 3ds Max and using the Corona renderer to bring greenery and nature to life is a fantastic way to combine your passion with your creativity. This endeavor allows you to craft intricate, lifelike environments that celebrate the beauty of the natural world. Through your work, you can convey the tranquility and harmony that greenery and nature offer, and by doing so, you bring a piece of that serenity into the virtual realm. This project not only showcases your technical skills but also your deep appreciation for the environment, making it a meaningful and visually captivating endeavor.

Locatia proiectului: Rishikesh india

Descriere RO:

În timp ce am dat peste o serie de referințe, m-au purtat înapoi pe drumul amintirilor scurtelor mele vacanțe petrecute pe terenurile din nordul Indiei. Peisajul, priveliștile și mirosul acela "verde" devin în ansamblu evadarea perfectă pentru a ne regăsi pe noi înșine. "Refugiul în Pădure" este un astfel de proiect inspirat de contactul direct și real cu natura. O viziune a unui spațiu total de evadare ascuns în pădure.

Descriere EN:

While I stumbled upon bunch of references, they took me back down to memory lane of my multiple brief vacations I have had on North Indian Terrains. The landscape, views, that “green” scent altogether become the perfect getaway to retrieve oneself. Hideaway Into Woods is such project inspired by true and direct contact to nature. A vision of total escape space hidden in the woods..

Autorul imaginii: Abderrahman Alterkawi

Autorul proiectului: Abderrahman Alterkawi

Denumirea proiectului:

RO: Peștera Craniului

EN: Skull cave

Functiunea proiectului:

RO: Exersarea iluminarii, modelarii și sculptarii, precum și a crearii imaginilor în termene scurte.

EN: Practicing lighting, modeling and sculpting. As well as creating images in short deadlines

Locatia proiectului: Morocco

Descriere RO:

Un proiect cu scopul de a crea o imagine caldă, într-o oarecare măsură realistă, a unei peșteri în termen de 3 până la 4 seri. Am folosit Blender, ZBrush, 3Ds Max și motorul de randare Corona pentru acesta.

Descriere EN:

A project with the goal of creating a warm somewhat realistic image of a cave during a deadline of 3 to 4 evenings. Used blender, zbrush, 3Ds max and corona renderer for this one.

Autorul imaginii: Amir Allam

Autorul proiectului: Egypt Urban project

Denumirea proiectului:

RO: Turnuri rezidentiale

EN: Residential Towers

Functiunea proiectului:

RO: Spatii rezidențiale și spații comerciale

EN: Residentials and retails

Locatia proiectului: Egypt

Descriere RO: proiect urban nou la scara mare

Descriere EN: new mega scale urban project

Autorul imaginii: Beatrice Lops

Autorul proiectului: Beatrice Lops

Denumirea proiectului:

RO: Balerine deconstruite

EN: Deconstructed ballerinas

Functiunea proiectului:

RO: Reclama ABT

EN: ABT advertising Post

Locatia proiectului: Rome, Italy

Descriere RO:

Pentru crearea acestei lucrări, am presupus că mi s-a comandat să creez o imagine impactantă de către ABT și compania sa de balet clasic afiliată, în cadrul campaniei publicitare de redeschidere a teatrelor și lansarea sezonului 2022, după închiderea prelungită cauzată de pandemia de COVID-19. Cei doi dansatori abstracti, creați în întregime în 3D, sunt juxtapuși vizual cu baletul clasic, o artă antică care urmărește perfecțiunea și mișcările grațioase.

Descriere EN:

For the creation of this work, I assumed that I had been commissioned to create an impactful image by the ABT and its affiliated classical ballet company for the theaters' reopening advertising campaign and the launch of the 2022 season after the long closure due to covid. The two abstract dancers, made entirely in 3D, are visually juxtaposed with classical ballet, an ancient art that aims for perfection and graceful movements.

Autorul imaginii: Bharat Madhu

Autorul proiectului: Bharat Madhu

Denumirea proiectului:

RO: In padure

EN: In the Woods

Functiunea proiectului:

RO: Proiectul își propune să servească ca loc de retragere în natură atunci când cineva simte nevoia de singurătate.

EN: the project aims to serve as a retreat into nature when one craves soltitude.

Locatia proiectului: Hypothetical location

Descriere RO:


Proiectul se inspiră din "modernismul tropical" și încearcă să ofere liniște locuitorilor săi.

Descriere EN:

The project is inspired from "tropical modernism" and tries to achieve tranquility for its inhabitants.

Autorul imaginii: Dor Markovitz

Autorul proiectului: Nadav Shoval Architects

Denumirea proiectului:

RO: Hotel Dizengoff TLV

EN: Hotel Dizengoff TLV

Functiunea proiectului:

RO: Hotel

EN: Hotel

Locatia proiectului: Tel Aviv, Israel

Descriere RO:

Un hotel boutique cu 25 de camere, un restaurant condus de un chef și un lounge în aer liber - pe cea mai animată stradă din Tel Aviv.

Descriere EN:

A boutique hotel with 25 suites, a chef restaurant and a sky lounge - on the most vibrant street in Tel Aviv.

Autorul imaginii: Endi Burhan

Autorul proiectului: Endi Burhan

Denumirea proiectului:

RO: Edificiu de carantina

EN: Quarantine House

Functiunea proiectului:

RO: Cladire ca spatiu de carantina si de recuperare

EN: House as a quarantine and healing space

Locatia proiectului: Selopamioro, Oyo River, Imogiri, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, Indonesia

Descriere RO:

Acest proiect a fost o reacție personală și un exemplu despre cum o clădire sau spațiu poate să se transforme și să-și adapteze funcția pentru situații de pandemie, fiind, în același timp, un loc de contemplare și un refugiu pentru a fi aproape de natură și a te vindeca atât mental, cât și fizic prin intermediul lor.

Descriere EN:

This project was a personal response and an example of how building or space, transforming and adapting its function for pandemic situation, house as a contemplated space, and also being a shelter for being close to nature and being healed mentally and phisically with them.

Autorul imaginii: Giulia Dalla Stella

Autorul proiectului: Giulia Dalla Stella, inspired by Vlasov Roman design

Denumirea proiectului:

RO: Linii nordice

EN: Nordic lines

Functiunea proiectului:

RO: Proiect personal

EN: Personal project

Locatia proiectului: Norway

Descriere RO:

Un proiect personal inspirat de Snohetta, Vlasov Roman și MAD Architects. Am dorit să fac arhitectura să iasă în evidență și să imortalizez acel moment când zăpada se topește, soarele apune și oamenii ies de la muncă.

Descriere EN:

A personal project inspired by Snohetta, Vlasov Roman and MAD Architects. I wanted to make the architecture stand out and immortalize that moment when the snow is melting, the sun is going down and people are coming out from work.

Autorul imaginii: GRAU Visuals

Autorul proiectului: Ignacio Boscolo | Saša Ciabatti

Denumirea proiectului:

RO: Petrecerea de birou

EN: The Office Party

Functiunea proiectului:

RO: Design de identitate pentru spațiile de birou ale Massive Music

EN: Identity design for Massive Music Office spaces

Locatia proiectului: The design is a guideling meant to be used in different locations

Descriere RO:

Scopul principal al proiectului a fost de a vizualiza cele 3 spații de birou principale din designul inițial. Pe lângă acestea, s-a cerut și o imagine suplimentară pentru un moment de evidențiere. Abordarea noastră a fost de a se alinia cu identitatea companiei, care este o companie de producție muzicală care adesea organizează evenimente muzicale direct în spațiile de birou. Momentul "Petrecerea de birou" a fost ales ca imagine de evidențiere, în care vedem spațiul de primire aproape fără lumină, în timp ce în fundal spațiul principal de birou este folosit pentru petrecere.

Descriere EN:

The project´s main brief was to visualize the 3 main office spaces of the guideline design. On top of this an extra image was asked as a Highlight moment. Our aproach was to align with the Company´s identity which is a Music production company often hosting music events directly at the office spaces. "The Office Party" moment was picked as the Hightlight image where we see the lobby space almost without lights while at the background the main office space is been used for the party.

Autorul imaginii: iddqd Studio

Autorul proiectului: iddqd Studio

Denumirea proiectului:

Vortex

Functiunea proiectului:

RO: Proiect RND nefinanțat pentru crearea de imagini hiperrealiste.

EN: Non-commissioned RND project for creating hyperreal images

Locatia proiectului: Vancouver, Canada

Descriere RO:

Proiect RND nefinanțat pentru crearea de imagini hiperrealiste, folosind Houdini si Vray pentru Houdini.

Descriere EN:

Non-commissioned RND project for creating hyperreal images using Houdini and Vray for Houdini

Autorul imaginii: Ilia Ghvinjilia

Autorul proiectului: Nika Sulkhanishvili

Denumirea proiectului:

RO: Universitatea din Georgia

EN: University of Georgia

Functiunea proiectului:

RO: Universitate

EN: University

Locatia proiectului: Tbilisi, Georgia

Descriere RO:

Se prezinta Universitatea din Georgia, proiectată de arhitectul Nika Sulkhanishvili. Acest proiect se remarcă printr-un element deosebit: elemente de metal perforat și blocuri de sticlă. Am încercat să surprind esența acestei bijuterii arhitecturale. Jocul de lumină și texturi evidențiază caracterul unic al proiectului. Colaborând direct cu Nika Sulkhanishvili, am avut onoarea de a da viață viziunii sale. A fost o călătorie incredibilă să contribui la un astfel de proiect remarcabil.

Descriere EN:

Introducing the University of Georgia, designed by architect Nika Sulkhanishvili. This project features a standout element: Perforated metal and Glass block elements. I aimed to capture the essence of this architectural gem. The play of light and textures highlights the unique character of the project. Collaborating directly with Nika Sulkhanishvili, I was honored to bring his vision to life. It's been an incredible journey to contribute to such a remarkable project.

Autorul imaginii: Joanna Wójcik

Autorul proiectului: Adam Paniak HCD Studio

Denumirea proiectului:

RO: Inspirat de Beksinski

EN: Inspired by Beksinski

Functiunea proiectului:

RO: interior rezidential

EN: residential interior

Locatia proiectului: Wrocław, Poland

Descriere RO:

Conceptul de design se inspiră din estetica picturilor artistului suprarealist polonez Zdzisław Beksiński. Interiorul modern este definit de o combinație de texturi de beton brut și detalii de tip loft, precum accesorii și iluminare indirectă. Imaginile din cadrul fotografiilor completează interiorul, creând o atmosferă misterioasă și psihedelică. Acest proiect reprezintă, de asemenea, căutarea mea personală a originalității în lumea imaginilor generate pe calculator.

Descriere EN:

The design concept draws inspiration from the aesthetics of the paintings of polish surrealist Zdzisław Beksiński. The modern interior is defined by a mix of raw concrete textures and loft details such as fittings and indirect lighting. The images appearing in the frames complement the interior, creating a mysterious, psychedelic atmosphere. This project is also my personal search for originality in the world of computer generated images.

Autorul imaginii: Leyla Mariana Herrera Estrada

Autorul proiectului: Leyla Mariana Herrera Estrada

Denumirea proiectului:

RO: Amintiri si o vizualizare

EN: memories and a render

Functiunea proiectului:

RO:

EN: render lab at pap3ds

Locatia proiectului: Paris, France

Descriere RO:

Am fost inspirată de călătoria mea recentă în Europa, iar una dintre fotografiile pe care le-am făcut în Paris mi-a plăcut cel mai mult, așa că am dorit să o recreez.

Descriere EN:

I was inspired by my last trip to Europe and it was one of the photographs I took while in Paris that I liked the most, and I wanted to recreate it.

Autorul imaginii: Lisa Della Dora

Autorul proiectului: Lisa Della Dora

Denumirea proiectului:

RO: Mare norilor

EN: Sea Of Clouds

Functiunea proiectului:

RO: proiect personal

EN: Personal Project

Locatia proiectului: Ideally in Dubai

Descriere RO:

Îmi place să iau anumite provocări tehnice și să le "folosesc" ca scuză pentru a crea imagini noi. În acest caz, am vrut cu adevărat să testezi ce se poate face cu materiale volumetrice în Corona. Imaginea este complet tridimensională, iar post-producția a fost realizată în Photoshop - doar persoana a fost adăugată ulterior.

Descriere EN:

I like to take some technical challenges and "use" them as an excuse to create new images. In this case I really wanted to test out what could be done with volumetric materials in Corona. The image is full 3D, with post production done in Photoshop - only the person has been added in post.

Autorul imaginii: Michał Gursztyn

Autorul proiectului: Michał Gursztyn

Denumirea proiectului:

RO: Complex de piscine in Brzeziny

EN: The swimming pool complex in Brzeziny

Functiunea proiectului:

RO: Complex de piscine

EN: Swimming pool complex

Locatia proiectului: Brzeziny, Poland

Descriere RO:

Proiectul pentru un nou complex de piscină din Brzeziny este construit pe un teren verde lângă râu. Ideea principală a proiectului constă în separarea clară a zonelor piscinei și aranjarea lor logică pentru a maximiza utilizarea întregului potențial al terenului. Clădirea a fost realizată folosind tehnologia lemnului lamelar încrucișat. Această soluție, în plus față de avantajele sale ecologice, îmbină proiectul cu natura zonei de pe malul râului.

Descriere EN:

The project for a new swimming pool complex in Brzeziny is being built on a green site near the river. The main idea of the project is the clear separation of the pool zones and their logical arrangement in order to maximize the use of the entire potential of the site. The building was made in wood technology using cross-laminated timber. This solution, in addition to its environmental advantages, unites the project with the nature of the riverside site.

Autorul imaginii: NATA.ARCHVIZ

Autorul proiectului: Abderrahman Alterkawi

Denumirea proiectului: MuBE

Functiunea proiectului:

RO: Muzeu

EN: Museum

Locatia proiectului: São Paulo – Brazil

Descriere RO:

MuBE a fost proiectat ca o clădire introvertită, restrânsă, săpată în piatră, găzduind toate funcțiile necesare în straturile subterane ale São Paulo, fără a perturba aspectul vizual al peisajului înconjurător. Porticul, acoperișul deasupra spațiilor comune, adăpostește sculpturile și vizitatorii de ploaie și soare, asemenea unei pietre în cer. Scurtul film pune accent pe piatra din cer, prin paleta infinită de degradări, patinele de vreme și materialele de construcție care îmbătrânesc mereu, în opoziție cu formele contemporane ale arhitecturii rapide și resursele nesustenabile. Arhitectura lui Paulo Mendes da Rocha transcende timpul și limitele sociale ale unei societăți ostile și inumane. Prin folosirea materialelor în aspectele lor cele mai legitime, Brutalismul se revelează în esență, ecoul semnificației arhitecturii: dezvoltarea spațiilor care leagă orașul de oameni.

Descriere EN:

MuBE was designed as an introverted, restrained building, carved into stone, it does evolve all the necessary functions in the subterranean layers of São Paulo without disturbing the visual aspect of the surrounding landscape. The portico, the roof over the communal spaces, shelters sculptures and visitors from rain and sunlight, like a stone in the sky. The short movie emphasizes the stone in the sky, through the infinite palette of degradation, weathering patinas and the ever aging construction materials in opposition to contemporary forms of fast architecture and unsustainable resources. Paulo Mendes da Rocha's architecture transcends time and social limits of an inhospitable and inhuman society. Through the use of materials in their most legitimate aspects, Brutalism reveals itself in essence, thus echoing the meaning of architecture: to develop spaces that link city and people.

Autorul imaginii: Okdraw

Autorul proiectului: NMS

Denumirea proiectului:

Mesquinhata

Functiunea proiectului:

RO: Biblioteca privata

EN: Private Library

Locatia proiectului: Baião, Portugal

Descriere RO:


În cadrul acestui proiect, una dintre imaginile a avut scopul de a înfățișa o sală de bibliotecă pentru client - un profesionist în domeniul medical. Arhitectul a imaginat un design cu rafturi ample de cărți pe fiecare parte a camerei, cu o masă centrală din lemn lângă fereastră. Pentru a surprinde această viziune, am ajustat unghiul camerei pentru a include atât ferestrele frontale, cât și cele de tavan, punând în evidență în același timp structura acoperișului deasupra noastră. Această schimbare de perspectivă ne-a permis să accentuăm rolul luminii în formarea interiorului pentru a crea o anumită atmosferă și starea de spirit. În același timp, am urmărit ca interiorul să radieze un aspect brutalist, ieșind din tipica estetică a unei săli de bibliotecă. Designul a adoptat un spațiu "neînsuflețit" cu o decorare minimă, unde obiectele erau așezate în mod casual pe podea, evocând o senzație de aranjament dezorganizat, asemănător unui depozit vechi.

Descriere EN:

In this project, one of the images aimed to depict a library room for the client - a medical professional. The architect envisioned a design with substantial bookcases on each side of the room, featuring a central wooden table near the window To capture this vision, we adjusted the camera angle to encompass both the frontal and the ceiling windows, while also showcasing the roof structure above us. This shift in perspective, allowed us to emphasize the role of light in shaping the interior to create a specific mood and atmosphere. Simultaneously, we aimed for the interior to exude a more brutalist layout, moving away from the typical library room aesthetics. The design embraced a "muted" space with minimal decoration, where objects were casually placed on the floor, evoking a sense of scattered arrangement, akin to an old warehouse.

Autorul imaginii: Pipe L. Cordero

Autorul proiectului: Arkham Projects

Denumirea proiectului:

BLAS

Functiunea proiectului:

RO: Apartamente

EN: Apartments

Locatia proiectului: Puerto Cancun, México

Descriere RO:

"În vârful cerului locuiește un om ale cărui secrete se estompează în sanctuarul său." BLAS este un proiect care, în arhitectură, emană putere, dinamism și curaj. Este un proiect destinat persoanelor care caută să-și asume controlul asupra mediului lor, care se bucură în prezent de succes și de stilul lor de viață. Această imagine este una dintre favoritele din colecție, deoarece reflectă unicitatea, este experiența săritului cu parașuta imediat după saltul din avion. "Este o mărturie a unicului său și o privire pentru cei care doresc să intre în lumea sa fascinantă."

Descriere EN:

"High in the sky resides a man whose secrets fade away in his sanctuary." BLAS is a project that in architecture reads strength, dynamism and courage It is a project for people who seek to take ownership of their environment, who currently enjoy success and their lifestyle. This image is one of the favorites in the collection, because it reflects uniqueness, it is the experience of parachuting just after jumping from a plane. "It is a testimony to his uniqueness and a glimpse for those who wish to enter his fascinating world"

Autorul imaginii: Praveen Ramachandran

Autorul proiectului: Cobe

Denumirea proiectului:

Krøyers Plads

Functiunea proiectului:

RO: Claditre rezidentiala

EN: Residential Building

Locatia proiectului: Copenhagen, Denmark

Descriere RO:

Krøyers Plads este un complex multifuncțional situat pe malul apei în cartierul Christianshavn din centrul Copenhaga, Danemarca.

Descriere EN:

Krøyers Plads is a waterfront mixed-use development in the Christianshavn neighbourhood of central Copenhagen, Denmark.

Autorul imaginii: Pushkaraj Tambdey

Autorul proiectului: Pushkaraj Tambdey

Denumirea proiectului:

RO: O privire catre viitor

EN: A Glimpse into the future

Functiunea proiectului:

RO: Comunitati ale viitorului

EN: Future communities

Locatia proiectului: Planet Earth

Descriere RO:

Esența umanității va persista, indiferent de circumstanțele care pot să apară în viitor. Vom căuta cu perseverență soluții pentru a ne asigura existența. Această imagine încarnează speranța noastră pentru viitor.

Descriere EN:

The essence of humanity will endure, regardless of the circumstances that may arise in the future. We will persistently seek out solutions to ensure our existence. This image embodies our hope for a future.

Autorul imaginii: Sanam Ebadnejad

Autorul proiectului: Visbyark

Denumirea proiectului: Visby

Functiunea proiectului:

RO: Scoala

EN: School

Locatia proiectului: Sweden

Descriere RO: Doar o idee pentru un loc gol

Descriere EN: Just an idea for an empty place

Autorul imaginii: Vitaliano Fratto

Autorul proiectului: Vitaliano Fratto

Denumirea proiectului:

RO: Timp Suspendat - Shad Thames (Marea Britanie)

EN: Suspended Time - Shad Thames (UK)

Functiunea proiectului:

RO: centre industriale

EN: Industrial hubs

Locatia proiectului: London - United Kingdom

Descriere RO:


În perioada victoriană, Shad Thames a fost unul dintre cele mai importante noduri industriale din Londra, deoarece găzduia cel mai mare complex de depozite din Londra. Depozitele de ceai, cafea, fructe uscate și mirodenii de la Butler's Wharf au fost finalizate în 1873. Din acest motiv, zona a devenit cunoscută sub numele de "despensa Londrei".

Descriere EN:

During the Victorian era, Shad Thames was one of London's most important industrial hubs as it was home to the largest warehouse complex in London. The tea, coffee, dried fruit and spice warehouses of Butler's Wharf were completed in 1873. For this reason, the area became known as the 'larder of London'.