Skip to main content

01 Professionals from Romania

Autorul imaginii: Adrian-Iulian Iliescu

Autorul proiectului: Adrian-Iulian Iliescu

Denumirea proiectului: Chikatsu Asuka Museum

Functiunea proiectului:

RO: Este o reconstituire în 3D a unui proiect arhitectural existent, cu scopul de a încerca să obțin o imagine cu un mare nivel de fidelitate.

EN: It is a 3D Recreation of an existing architectural project with the scope of trying to achieve an image with a great level of fidelity.

Locatia proiectului: Osaka, Japonia

Descriere RO:

Am studiat lucrările arhitectului japonez Tadao Ando. Mi-a plăcut foarte mult acest clădire, așa că am decis să o recrez în 3D păstrând viziunea arhitectului și detaliile betonului îmbătrânit, care se regăsesc în cea mai mare parte a lucrărilor sale.

Descriere EN:

I've been studying the works of Japanese architect Tadao Ando. I liked this building a lot, so I decided to recreate it in 3D while maintaining the architect's vision and the details of the aged concrete seen throughout most of the architect's work.

Autorul imaginii: BARBAR Studio

Autorul proiectului: MASS Lab

Denumirea proiectului:

RO: Un acoperis pentru Helsinki

EN: A Roof for Helsinki

Functiunea proiectului:

RO: Functiuni mixte

EN: Mixed-Use

Locatia proiectului: Helsinki, Finland

Descriere RO:

Clădirile noi, situate lângă vechea fabrică de trenuri, încorporează elemente din trecutul industrial al zonei, fuzionând cu eleganță arhitectura istorică și cea modernă. Imaginea aleasă este de la un punct de vedere cheie solicitat în cadrul competiției, menită să prezinte noua propunere din ceea ce avea să devină piața principală a sitului istoric. La momentul competiției, nu exista nicio propunere sau plan existent pentru piață; aceasta urma să fie dezvoltată ulterior. Prin urmare, provocarea imaginii a constat în prezentarea noului proiect în relație cu clădirile vechi, capturând totodată atmosfera viitoarei piețe. O atmosferă de iarnă în Finlanda cu ceață a fost răspunsul pentru a integra totul, evocând atmosfera primitoare a unei piețe de iarnă, fără a se concentra pe detalii care încă nu fuseseră definite.

Descriere EN:

The new buildings, situated alongside the old train factory, incorporate elements from the area's industrial past, seamlessly merging historical and modern architecture. The chosen image is from a key viewpoint requested in the competition brief, meant to show the new proposal from what would become the main square of the historical site. At the time of the competition, there was no existing proposal or plan for the square, it was still to be developed. As such, the challenge of the image was to present the new insertion in relation to the old buildings while also capturing the atmosphere of the future square. A foggy Finland winter mood was the answer for blending everything together, evoking the cozy atmosphere of a winter market without focusing on the details that were yet to be defined.

Autorul imaginii: bucharest.studio

Autorul proiectului: bucharest.studio

Denumirea proiectului:

GOA

Functiunea proiectului:

RO: Statiune balneara

EN: SPA Resort

Locatia proiectului: Gulf of Aqaba

Descriere RO:

Programul proiectului este centrat în jurul unui atrium semnificativ, care servește ca nucleu al facilității SPA. Pentru a oferi protecție solară, camerele sunt aranjate strategic într-un model conic în jurul atriumului. Situată în Golful Aqaba, o regiune bogată din punct de vedere istoric, menționată în texte biblice, în special în legătură cu trecerea lui Moise prin mare, locul poartă o mare semnificație culturală și istorică. A fost esențial să încorporăm în imaginile noastre o senzație de revelație, reflectând importanța sa spirituală și istorică. Motivul nostru vizual distinctiv, "triple D", semnificând convergența peisajelor deșertice, a prafului atmosferic și a iluminării în amurg, surprinde constant esența Orientului Mijlociu în reprezentările noastre.

Descriere EN:

The program of the project revolves around a significant atrium, serving as the core of the SPA facility. To provide sun protection, rooms are strategically arranged in a conical pattern around the atrium. Located in the historically rich Gulf of Aqaba, a region mentioned in biblical texts, particularly in relation to Moses' sea crossing, the site bears great cultural and historical significance. It was essential to imbue the imagery with a sense of epiphany, reflecting its spiritual and historical importance. Our signature visual motif, the "triple D" - signifying the convergence of Desert landscapes, atmospheric Dust, and Dusky lighting - consistently captures the essence of the Middle East in our representations.

Autorul imaginii: Calin Coltau

Autorul proiectului: Calin Coltau

Denumirea proiectului:

RO: Turn la lac

EN: Lake Tower

Functiunea proiectului:

RO: punct panoramic

EN: watchtower

Locatia proiectului: Green Valley Dessert, Saudi Arabia

Descriere RO:

Construcția servește ca un punct de observație într-un mediu natural îndepărtat.

Descriere EN:

The construction serves as an observation point in a remote natural environment.

Autorul imaginii: Camelia Popa

Autorul proiectului: Camelia Popa

Denumirea proiectului:

RO: Cabana din lemn de pe deal

EN: Hillside wood cabin

Functiunea proiectului:

RO: Randare 3D a unei cabane de lemn

EN: Wood cabin 3D rendering

Locatia proiectului: Apuseni, Romania

Descriere RO:

Ascunsă în inima munților Transilvaniei, o cabană modestă privește printre paginile folclorului. Cu arbori măreți în spatele ei, această evadare liniștită reflectă cu modestie frumusețea rustică a împrejurimilor sale, ecouri ale poveștilor vechi în liniște și singurătate.

Descriere EN:

Tucked away in the heart of Transylvania's mountains, a modest cabin peeks through the pages of folklore. With majestic trees as its backdrop, this peaceful escape humbly mirrors the rustic beauty of its surroundings, echoing tales of old in quiet solitude.

Autorul imaginii: Cristina-Ionela Nistor

Autorul proiectului: Cristina-Ionela Nistor

Denumirea proiectului: Recuperarea locurilor uitate, în Sectorul 5, București

Functiunea proiectului:

RO: Centru Comunitar

EN: Community Center

Locatia proiectului: Bucuresti, Romania

Descriere RO:

Proiectul urmarește pașii pentru realizarea unui Centru Comunitar ce ia naștere la granița dintre cartierele Ferentari-Rahova, zonă ce a fost caracterizată de-a lungul timpului de tendința majorității de a o cataloga — fără să o cunoască cu adevărat — ca fiind inferioară. Situl ce se află la intersecția străzilor Humulești și Sălaj, o joncțiune ce formează un amplasament cu o formă mai specială, cea a unui triunghi, ce astăzi este parțial abandonat și folosit impropriu pierzându-și calitatea de loc. Propunerea constă în crearea unui punct, ca parte a unei strategii de intervenții punctuale care culminează cu această intervenție mai amplă, a centrului comunitar. Strategia este denumită LOCUS5, ce are atât sensul de bază, din latină, drept un loc anume, nu orice loc, cât este și o abreviere pentru Locul Oportunităților Comunităților Uitate din Sectorul 5 și este gândită ca în viitor să se poată aplica în orice sector al orașului. În acest sens, am utilizat formele, materialele și proportiile familiare locuitorilor, dar în același timp am adaugat și un element de discernământ arhitectural. De asemenea, prin redarea spațiului public, în diverse forme, se vor încuraja o serie de oportunități de învățare și interacțiuni sociale prin care imi propun să contribui la crearea unui sentiment de apartenență în rândul locuitorilor care, în cele din urmă, va deveni un factor determinant în reintegrarea acestor comunități uitate ale cartierelor Ferentari-Rahova. Reacționând la contextul local și resursele disponibile locului, implementând prin intermediul spațiilor publice sau semi-publice noi oportunități de educație, dezvoltare, incluziune și egalitate, arhitectura poate deveni un exemplu pentru faptul că o cladire proiectată bine, un spațiu exterior sau interior gândit corespunzător nu trebuie sa fie considerate un “lux”, ci o normalitate pentru toți locuitorii.

Descriere EN:

The project aims to follow the steps for creating a Community Center that is emerging at the border between the Ferentari and Rahova neighborhoods, an area that has been characterized over time by the tendency of the majority to label it – without truly knowing it – as inferior. The site is located at the intersection of Humulești and Sălaj streets, a junction that forms a more special shape, that of a triangle, which is partially abandoned and improperly used today, losing its quality as a place. The proposal consists of creating a point, as part of a strategy of punctual interventions culminating in this broader intervention of the community center. The strategy is called LOCUS5, which has both the basic meaning, from Latin, as a specific place, not just any place, and it is also an abbreviation for the Place of Opportunities for the Forgotten Communities in Sector 5, and it is designed to be applicable in any sector of the city in the future. In this sense, I have used familiar forms, materials, and proportions for the residents, but at the same time, I have added an architectural element of discernment. Furthermore, by redesigning public spaces in various forms, a series of learning opportunities and social interactions will be encouraged, with the aim of creating a sense of belonging among the residents, which will ultimately become a determining factor in the reintegration of these forgotten communities in the Ferentari-Rahova neighborhoods. Reacting to the local context and the available resources of the place, by implementing new opportunities for education, development, inclusion, and equality through public or semi-public spaces, architecture can become an example that a well-designed building, indoor or outdoor space should not be considered a "luxury," but a normality for all residents.

Autorul imaginii: Denisa Tăunean

Autorul proiectului: arh. Cristian Bănuț, arh. stag. Denisa Tăunean, arh. Diana Verdeș, arh. Bogdănel Sitaru

Denumirea proiectului:

RO: Ansamblu mixt - locuințe colective și spații comerciale, amenajări exterioare

EN: Mixed-use complex - residential and commercial spaces, outdoor landscaping

Functiunea proiectului:

RO: Locuire

EN: Housing

Locatia proiectului: Arad, România

Descriere RO:

Proiectul prevedea realizarea unui amsamblu mixt - funcțiunea de baza fiind cea de locuire, alături de spații comerciale, funcțiuni complementare, precum și o zonă amplă de parc cu caracter divers – funcțiuni sportive, spații de loisir și relaxare, locuri de joacă, pistă de alergat. Soluția propusă vine în potențarea caracterului divers oferit de context – mixaj funcțional, un spațiu amplu verde și un lac. Imagiea captată surpinde o perspectivă care are ca punct de focus sau ca ”actor principal” ansamblul de locuințe colective, într-un moment calm al unei după-amiezi de început de toamnă, după ploaie. S-a dorit surpinderea unei atmosfere liniștite, crearea unui cadru în care contextul apare ca un element static, pasiv, în care se distinge și citește silueta clădirii. Aceasta, prin arhitectură, poziție și relația interior-exterior, este cea care ofera dinamicitate acestui cadru.

Descriere EN:

The project entailed the creation of a mixed-use complex, with the primary function being residential, alongside commercial spaces, complementary functions, as well as a large park area with various features, including sports facilities, leisure and relaxation areas, playgrounds, and a running track. The proposed solution enhances the diverse character offered by the context – functional mixing, a spacious green area, and a lake.

The captured image portrays a perspective with the focal point or "main actor" being the ensemble of collective housing, during a tranquil moment on an early autumn afternoon after rain. The aim was to capture a peaceful atmosphere, creating a frame in which the context appears as a static, passive element, with the silhouette of the building standing out. Through its architecture, positioning, and the relationship between the interior and exterior, the building itself provides dynamism to this setting.

Autorul imaginii: Ibric Studio - Botez Ana-Maria, Ştreangă Tudor, Buhu Vlad

Autorul proiectului: Plan Vertical – arh. Sorana Oprişa; arh. Kiss Cristian

Denumirea proiectului:

RO - „Reabilitarea unei gospodării săseşti” ;

EN - “Saxon Household Rehabilitation”

Functiunea proiectului:

RO: Structură de primire turistică cu posibilitatea de cazare

EN: Tourist accommodation arrangement

Locatia proiectului: sat Viscri, jud. Braşov, România

Descriere RO:

“Procesul de reabilitare pentru întreaga gospodărie a început deja. Şura se va transforma într-un spațiu multifuncțional, destinat relaxării și socializării. Ne-am dorit păstrarea structurii vechi a şurii şi accentuarea contrastului dintre vechi şi nou. Atunci când structurile moderne sunt combinate cu arhitectura tradițională, rezultatele pot fi atât captivante, cât și intrigante. Bazându-ne pe acest principiu, am mizat pe o amenajarea care preia şi apreciază imperfecţiunile rezultate în urma lucrului manual tradiţional şi le aduce în prezent. Reutilizarea unei şuri este o practică ecologică durabilă și ajută la conservarea acesteia, altfel aceasta ar fi fost pierdută. Putem afirma cu certitudine că toate părţile implicate la realizarea acestui proiect, de la beneficiar, arhitecţi şi echipa responsabilă cu realizarea vizualizărilor 3D, luptă pentru un scop comun şi anume o încercare de a lăsa moştenire un exemplu de bună practică.„ - Plan Vertical

Descriere EN:

“The rehabilitation process for the entire household has already begun. The barn will be transformed into a multifunctional space, intended for relaxation and socializing. We wanted to preserve the old structure of the barn and emphasize the contrast between old and new. When modern structures are combined with traditional architecture, the results can be both captivating and intriguing. Based on this principle, we bet on an interior design that appreciates the imperfections resulting from handcrafted work and brings them into the present. Repurposing a barn is an ecologically sustainable practice, and helps preserve a barn that may have otherwise been lost. We can say with certainty that all parties involved in the realization of this project, from the client, architects and the team responsible for the creation of 3D visualizations, are fighting for a common goal, an attempt to leave as legacy an example of good practice.” - Plan Vertical

Autorul imaginii: Jére Zsolt

Autorul proiectului: arh. KARDOS Emőke

Denumirea proiectului:

RO: Bucătăria de Ierburi în Grădină

EN: Herb Kitchen in the Garden

Functiunea proiectului:

RO: Pavilion de ceai

EN: Tea pavilion

Locatia proiectului: Municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita

Descriere RO:

Această structură de pavilion se află într-o grădină de ierburi în periferia orașului și se remarcă prin arhitectura sa subtilă, care combină elemente urbane și rurale pentru a crea un cadru unic. Integrându-se armonios în mediul natural, pavilionul invită vizitatorii să se bucure de o experiență liniștită și relaxantă. Cu geamurile mari care permit luminii să pătrundă și dezvăluie frumusețea plantelor din jur, interiorul pavilionului este amenajat cu grijă pentru a reflecta această combinație de elemente. Aici, găsiți o varietate de ceaiuri din întreaga zonă, pregătite cu atenție, și zone de relaxare confortabile pentru a savura ceaiul și pentru a contempla natura înconjurătoare. Pavilionul este o oază de evadare liniștită și contemplativă, cu un design care îmbină cu pricepere aspecte urbane și rurale, pentru a vă oferi o experiență autentică în periferia orașului.

Descriere EN:

This pavilion structure is located in an herb garden on the outskirts of the city and stands out with its subtle architecture that combines urban and rural elements to create a unique setting. Seamlessly integrated into the natural environment, the pavilion invites visitors to enjoy a peaceful and relaxing experience. With large windows that allow light to filter in and reveal the beauty of the surrounding plants, the interior of the pavilion is carefully designed to reflect this combination of elements. Here, you'll find a variety of teas from the region, prepared with care, and comfortable seating areas to savor your tea and contemplate the surrounding nature. The pavilion is a peaceful and contemplative escape, with a design that skillfully blends urban and rural aspects to provide you with an authentic experience on the city's outskirts.

Autorul imaginii: Maria Gadina

Autorul proiectului: Rewire Interior Design

Denumirea proiectului:

RO: Vile inflorite

EN: Blossom villas

Functiunea proiectului:

RO: Case de vacanță la țară

EN: Countryside vacation homes

Locatia proiectului: Jud. Vâlcea, Romania

Descriere RO:

Un amestec rafinat de arhitectură tradițională franțuzească și elemente de design contemporan definește această proprietate. Casa se caracterizează prin țigle de teracotă, obloane exterioare și fațadă din piatră naturală care te duc cu gândul la stilul provincial. Modernitatea strălucește prin ferestrele expansive din sticlă și iluminatul exterior sofisticat, integrând perfect spațiile interioare și exterioare. Peisajul atent îngrijit, constând din topiare sculptate și paturi simetrice de plante, accentuează aleea, ghidând vizitatorii către intrarea grandioasă. Între timp, fundalul copacilor maturi oferă un sentiment de intimitate. Această reședință este o dovadă a fuziunii armonioase dintre eleganța arhitecturală și confortul modern.

Descriere EN:

A refined blend of traditional French architecture and contemporary design elements defines this property. The house is characterized by terracotta tiles, exterior shutters, and a natural stone façade reminiscent of provincial style. Modernity shines through the expansive glass windows and sophisticated exterior lighting, seamlessly integrating indoor and outdoor spaces. The meticulously landscaped setting, featuring sculpted topiaries and symmetrical plant beds, accentuates the driveway, guiding visitors to the grand entrance. Meanwhile, the backdrop of mature trees provides a sense of privacy. This residence is evidence of the harmonious fusion of architectural elegance and modern comfort.

Autorul imaginii: Mihnea Jacota

Autorul proiectului: Raluca Zaharia

Denumirea proiectului:

RO: Casa linistii

EN: Serenity House

Functiunea proiectului:

RO: Locuință unifamilială

EN: Single family housing

Locatia proiectului: Bucuresti, Romania

Descriere RO:

Abstract. Probabil cel mai interesant sentiment al locuirii este așteptarea, momentul în care locuința este părăsită în cursul zilei și devine un martor omniprezent al activităților din jurul ei până în momentul în care membrii familiei se întorc în spațiul interior. În cadrul proiectului de față, această așteptare se petrece în afara cadrului urban, obiectul de arhitectură reprezintă o oază de liniște a familiei în zona adiacentă a orașului. Astfel în procesul de proiectare și definirea unei imagini, parcușul, perspectiva secvențială și atmosfera, au fost elementele conceptuale cheie. Configurare spațială și compoziție. Locuința, spațiul destinat unei familii tinere nu tinde să iasă în evidență prin elemente de accent ci printr-o siluetă discretă. Configurarea obiectului de arhitectură pe un singur nivel și dezvoltarea lui liniară prin stabilirea orizontalei ca element generator dă naștere unui sentiment de echilibru amintind într-o manieră subtilă de locuințele de avangardă ale perioadei moderniste în spațiul american.Prin această configurare pe parter, locuința intră într-o relație permeabilă cu exteriorul prin extrapolarea zonei de zi și prin vitrajele mari folosite. Din punct de vedere al zonificării funcționale, locuința este împărțită în două zone principale: zona de zi ce beneficiază de o deschidere amplă către curte și zona de noapte alcătuită din trei dormitoare și funcțiuni adiacente. Materialele alese au scopul de a păstra o neutralitate a locuinței față de mediul încojurător și de a crea un produs de arhitectură durabil și sutenabil prin folosirea fațadelor ventilate și a sistemelor de energie alternativă dispuse pe terasa locuinței.

Descriere EN:

Abstract. Perhaps the most interesting feeling of dwelling is the anticipation, the moment when the home is left during the day and becomes an omnipresent witness to the activities around it until the family members return to the indoor space. In the present project, this anticipation takes place outside the urban framework, and the architectural object represents a haven of family tranquility in the adjacent area of the city. Thus, in the design process and the definition of an image, the park, sequential perspective, and atmosphere were the key conceptual elements. Spatial configuration and composition. The residence, designed for a young family, does not seek to stand out through accent elements but rather through a discreet silhouette. Configuring the architectural object on a single level and its linear development by establishing the horizontal as a generative element gives rise to a sense of balance, subtly reminiscent of avant-garde housing from the modernist period in the American space. Through this ground-level configuration, the residence establishes a permeable relationship with the exterior by extending the living area and using large windows. In terms of functional zoning, the residence is divided into two main areas: the living area, which benefits from a wide opening to the courtyard, and the sleeping area composed of three bedrooms and adjacent functions. The chosen materials aim to maintain the residence's neutrality with respect to the surrounding environment and to create a durable and sustainable architectural product through the use of ventilated facades and alternative energy systems located on the residence's terrace.

Autorul imaginii: arh. stag. Alexandra Necula

Autorul proiectului: arh. Andreea Morărescu

Denumirea proiectului:

RO: Post avansat Dobrin

EN: Dobrin Outpost

Functiunea proiectului:

RO: Locuință unifamilială

EN: Single family housing

Locatia proiectului: Sat Dealu Mare, comuna Râșca, jud. Cluj, Romania

Descriere RO:

Inspirându-se din imaginea constructiilor traditionale din zona, de dimensiuni reduse si cu șarpantele pronunțate în patru ape, dar și din modul lor pavilionar de amplasare pe teren, casa reușește să intervină subtil într-un peisaj montan virgin. Fiecare modul preia câte o funcție a locuirii și se deschide organic spre spațiul exterior, lăsând prin pozitionarea lor să pătrundă natura înspre "vatra" casei - un spațiu intim și ferit în care viața familiei se poate desfășura. Dinamica modulelor stimulează interactiunea dintre spații și utilizatori, și ajută la integrarea ansamblului pe teren, creând o poveste despre o locuire tradițională interpretată într-o notă contemporană.

Descriere EN:

Drawing inspiration from the image of traditional constructions in the area, characterized by their modest size and steeply pitched roofs, as well as their pavilion-like placement on the terrain, the house subtly integrates into a pristine mountain landscape. Each module assumes a specific residential function and organically opens up to the outdoor space, allowing nature to flow towards the "hearth" of the house—a private and sheltered space where the family's life can unfold. The dynamics of the modules stimulate interaction between spaces and users and aid in the integration of the ensemble into the terrain, creating a narrative of traditional dwelling reimagined with a contemporary touch.

Autorul imaginii: Otilia-Denise Popescu

Autorul proiectului: Otilia-Denise Popescu

Denumirea proiectului:

RO: Casa de vacanta in Ciumarna, Bucovina

EN: Guest house in Ciumarna, Bucovina

Functiunea proiectului:

RO: locuinta

EN: housing

Locatia proiectului: Com. Vatra Moldoviței, sat Ciumârna, jud. Suceava, cu acces din DN17A

Descriere RO:

Tema de proiect prevede construirea unei locuințe unifamiliale cu zonă de zi și zonă de noapte amenajate la parter cuprinzând living și loc de luat masa, bucătărie, cameră tehnică, trei dormitoare cu băi proprii, un grup sanitar, circulații și terasă tip prispă. Pentru încadrarea în specificul local, s-au urmărit recomandările din Ghidul de Arhitectură – Bucovina de Sud, cu privire la regimul de înălțime, parterul și podul pentru depozitare reprezentând o conformare specifică zonei rurale bucovinene, păstrarea specificului local prin preluarea nealterată a formei, a volumetriei și a materialelor existente în zonă, și nu în ultimul rând, proiectarea locuinței în stil tradiţional, cu prispă și fumare, “ochi de bou”, pentru aerisirea podului. Astfel, a rezultat o planimetrie exprimată printr-un volum cu regim de înălțime P, respectându-se scara mediului construit specific Bucovinei. Pentru alcătuirea obiectului de arhitectură s-au folosit elemente tradiționale, printre care se regăsește prispa cu stâlpișori de lemn, acoperișul în patru ape și ornamente de streașină și coamă specifice zonei. Trăim într-un mediu alert, în care activităţile de relaxare, contemplarea, meditaţia, şi-au diminuat prezenţa în viaţa noastră. Alergăm mereu către un orizont proiectat în spaţiul minţii noastre, dar omitem un aspect foarte important: suntem fiinţe cu un întreg univers interior conectat la darul pe care însăşi natura îl reprezintă. Prin ilustrare, am dorit să surprind frumuseţea unui loc atemporal, încărcat de tradiţie şi spiritualitate. Un loc în care te poţi regăsi, şi totodată parte din valorile la care ar trebui să ne raportăm în viaţă, redescoperind aici serenitatea care transcede timpul.

Descriere EN:

Project Theme: The project involves the construction of a single-family home with a living area and a sleeping area on the ground floor, including a living room, a dining area, a kitchen, a utility room, three bedrooms with their own bathrooms, a restroom, circulation spaces, and a porch-style terrace.

To fit into the local context, the recommendations from the Architecture Guide for Southern Bukovina were followed. This includes adhering to the height regime, with the ground floor and an attic for storage representing a specific conformity to the rural Bukovina area. The design maintains the local character by preserving the unaltered form, volume, and materials found in the region. Additionally, the residence is designed in a traditional style, featuring a porch, a "bull's-eye" window for attic ventilation, and other elements characteristic of the area.

The result is a floor plan expressed through a volume with a single story, in line with the typical construction scale of Bukovina. Traditional elements, such as the porch with wooden pillars, a four-sided roof, and specific eave and ridge ornaments, were used in creating the architectural object.

In our fast-paced environment, relaxation, contemplation, and meditation have decreased in significance in our lives. We are constantly chasing an envisioned horizon in our minds, often overlooking a crucial aspect: we are beings with an entire inner universe connected to the gift that nature itself represents. Through illustration, I aimed to capture the beauty of a timeless place, steeped in tradition and spirituality. A place where you can rediscover yourself and simultaneously become a part of the values we should uphold in life, finding serenity here that transcends time.

Autorul imaginii: Tatar Paul

Autorul proiectului: Tatar Paul

Denumirea proiectului:

Crimson Mirage

Functiunea proiectului:

RO: Virtual set design pentru mobilier/produse design interior

EN: Virtual set design for furniture and interior design products

Locatia proiectului: Virtual set

Descriere RO:

Scopul principal este de a crea un mediu abstract, asemănător unui vis, care să servească drept scenă pentru prezentarea mobilierului și a diverselor produse. Proiectul își propune să evoce un sentiment curiozitate, transportând privitorul într-un tărâm suprarealist în care familiarul devine extraordinar. Prin valorificarea culorii, naturii și mișcării, se oferă o perspectivă nouă asupra modului în care experimentăm și interacționăm cu obiectele din jurul nostru. În cele din urmă, este o călătorie în tărâmul imaginației, concepută pentru a inspira și a captiva

Descriere EN:

The primary goal is to create an abstract, dream-like environment that serves as a stage for presenting furniture and various interior design products. The project aims to evoke a sense of curiosity, transporting the viewer to a surreal realm where the familiar becomes extraordinary. By harnessing color, nature, and movement, it offers a fresh perspective on how we experience and interact with the objects around us. Ultimately, it's a journey into the realm of imagination, designed to inspire and captivate.

Autorul imaginii: Pestritu Alexandra

Autorul proiectului: Pestritu Alexandra

Denumirea proiectului:

RO: Conversia si extinderea Ansamnblului Kretzulescu din Campulung Muscel

EN: The conversion and extension of the Kretzulescu Complex in Campulung Muscel

Functiunea proiectului:

RO: Centru educational si cultural

EN: Educational and cultural center

Locatia proiectului: Campulung Muscel

Descriere RO:

Proiectul a pornit de la dorința de a crea un spațiu necesar și util pentru toți locuitorii orașului Câmpulung Muscel, reinterpretând arhitectura clădirilor uitate într-o manieră contemporană și având ca laitmotiv imaginea trecutului proiectată în viitor. Conceptul intervenției s-a bazat pe readucerea la viață a simbolului pierdut al zonei prin regenerarea urbană și crearea unui nou nucleu cultural și educațional al orașului. Plecând de la o amintirile copilăriei, din locul în care imaginația proiectează în viitor cu sentimente sincere și gânduri juvenile, din orașul în care visele devin realitate și păstrează arhitectura tradițională, modul în care locuitorii pot privii spre trecut și se pot dezvolta în viitor este ghidat de aducerea față în față a noului si vechiului, printr-o revitalizare a monumentelor istorice uitate.

Descriere EN:

The project started with the desire to create a necessary and useful space for all the inhabitants of Câmpulung Muscel, reinterpreting the architecture of forgotten buildings in a contemporary manner and using the leitmotif of projecting the image of the past into the future. The intervention's concept was based on reviving the lost symbol of the area through urban regeneration and the creation of a new cultural and educational nucleus for the city.

Drawing from childhood memories, from the place where imagination projects into the future with sincere feelings and youthful thoughts, from the city where dreams become reality and traditional architecture is preserved, the way in which residents can look to the past and develop in the future is guided by bringing the new and the old face to face through a revitalization of forgotten historical monuments.

Autorul imaginii: Ingrid Dragomir, Robert Dozsa (SOLID)

Autorul proiectului: Arh. Adrian Matioc

Denumirea proiectului:

RO: Casa de oaspeti

EN: Guest house

Functiunea proiectului:

RO: Cazare

EN: Housing

Locatia proiectului: Hoteni, jud. Maramures, RO

Descriere RO:

La initiativa beneficiarului s-a dorit propunerea unei case de oaspeti astfel amplasata incat livada adiacenta sa nu fie afectata si perspectiva spre Creasta Cocosului sa fie una cat mai avatanjoasa. Din aceste doua directii definitorii s-a propus la parter zona de cazare si un spa cu sauna si piscina in stransa legatura cu livada. Zona de zi se afla la etaj , intr-un coif cu coama pe diagonala oferind o fatada vitrata, un ecran spre ansamblul geografic din zona. Consola etajului protejeaza atat accesul principal cat si zona de gratar care deserveste bucataria de vara de la parter. In spiritul arealului traditional si autentic ce defineste zona, s-au ales finisaje locale, piatra de rau, invelitoare din dranit de lemn, amplasate pe o volumetrie contemporana cu coama pe diagonala a sarpantei aducand aminte de structura stancoasa, morfoligia Crestei Cocosului.

Descriere EN:

At the initiative of the beneficiary, the proposal was for a guest house to be situated in a way that would not affect the adjacent orchard and would provide the best possible view of Creasta Cocosului. Based on these two defining directions, the ground floor was designated for accommodation and a space with a sauna and pool, in close connection with the orchard. The living area is located on the upper floor, with a diagonal ridge running through it, featuring a glass facade that acts as a screen to the geographic ensemble of the area.

The upper floor overhang protects both the main entrance and the barbecue area that serves the summer kitchen on the ground floor. In the spirit of the traditional and authentic area that characterizes the region, local finishes were chosen, such as river stone and a wooden shingle roof, all set within a contemporary volumetric structure with a diagonal ridge reminiscent of the rocky structure and morphology of Creasta Cocosului.

Autorul imaginii: Stan Alexandra-Georgiana

Autorul proiectului: Stan Alexandra-Georgiana

Denumirea proiectului:

RO: Bază de agrement și cercetare pentru recuperarea peisajelor aparținând siturilor postindustriale miniere

EN: Leisure and Research Center for the Restoration of Post-Industrial Mining Landscapes

Functiunea proiectului:

RO: Bază de agrement și cercetare

EN: Recreational and Research Center

Locatia proiectului: Mina Centrală Ghelari, satul Ghelari, județul Hunedoara

Descriere RO:

Proiectul constă în propunerea unei Baze de agrement și cercetare care are scopul recuperării peisajelor aparținând siturilor postindustriale miniere. Atenția este îndreptată spre județul Hunedoara, mai exact spre Mina Centrala din Ghelari din Ținutul Pădurenilor, datorită mixului valoros și paradoxal dintre istoria minieră prezentă și unicitatea etnografică a arealului. Traseul "Căii ferate miniere ardelene" din Ținut reprezintă liantul dintre comunitate și industrie. Situl a reprezentat un punct important de extracție minieră, un capăt al traseului de transport pe direcția Hunedoara, astfel cadrul natural a avut de suferit în proporție mare. Proiectul conține două categorii distincte: conversia unor clădiri existente cu propunerea unui corp nou (componentele Bazei de cercetare) și amenajările peisagere din vecinătatea clădirilor și de pe parcursul traseului format la o scară mai mare (componentele Bazei de agrement). În imaginea selectată este prezentată incinta principală care este compusă din clădirile fostei administrații, acum fiind propuse spațiile pentru vizitatori și scenariul unei seri de iarna în preajma sărbătorilor.

Descriere EN:

The project involves proposing a Leisure and Research Center with the aim of restoring landscapes related to post-industrial mining sites. The focus is on Hunedoara County, specifically the Central Mine in Ghelari in the Ţinutul Pădurenilor area, due to the valuable and paradoxical mix of the area's mining history and its unique ethnographic features. The "Ardelian Mining Railway" route in Ţinut acts as the link between the community and the industry. The site has represented a significant mining extraction point and the endpoint of the transport route towards Hunedoara, resulting in significant natural landscape degradation.

The project comprises two distinct categories: the conversion of existing buildings with the addition of a new structure (components of the Research Center) and landscaping around the buildings and along the route at a larger scale (components of the Leisure Center). The selected image depicts the main compound, which consists of the former administrative buildings, now proposed for visitor spaces, and portrays a winter evening scenario during the holiday season.

Autorul imaginii: S T O A - Arh. Alin T. Stoica

Autorul proiectului: Charlotte Taylor

Denumirea proiectului:

RO: Dormitor la mare

EN: Bedroom by the Sea

Functiunea proiectului:

RO: Un dormitor suprarealist. Acest spațiu poate fi o casă de vacanță în care să vă bucurați de concediu, un loc de cazare cu mic dejun care poate fi închiriat, chiar și o locuință permanentă.

EN: A surreal bedroom. This space can be a holiday house for you to enjoy your vacation, a bed & breakfast which could be rented out, even a home.

Locatia proiectului:

RO: Locatioe suprarealista – ar putea insa fi oriunde la mare

EN: Surreal location - but could be anywhere by the Sea

Descriere RO:

Spațiul creat de Charlotte Taylor este un concept pentru un dormitor fără limite. Formele sale curbate sunt conturate de mediul natural înconjurător. Plaja nisipoasă învăluie arhitectura, peisajul devine o operă de artă vie, timpul încetinește.

Descriere EN:

The space designed by Charlotte Taylor is a concept for a bedroom without boundaries. Its curved shapes are formed by the natural surroundings. The sandy beach engulfs the architecture, the landscape becomes a living artwork, time slows down.

Autorul imaginii: S.C. THESSENTIAL OFFICE S.R.L.

Autorul proiectului: S.C. THESSENTIAL OFFICE S.R.L. ȘI S.C. FILIP S CONCEPT S.R.L.

Denumirea proiectului:

RO: Campus de cercetare

EN: Science Campus

Functiunea proiectului:

RO: Campus de cercetare

EN: Research Campus

Locatia proiectului: Cluj-Napoca

Descriere RO:

Science Campus este un complex de cercetare științifică care reunește atât funcții de cercetare, cât și o universitate, un muzeu și un turn astronomic. Ansamblul de clădiri se caracterizează prin prezența pieței care aparent separă cele două instituții, dar care, în același timp, le ține unite sub acoperișul vegetal topografic. Prezența mineralului la nivelul pieței invită vizitatorul să se lase ghidat de traseul ascendent, în contradicție parcă cu vegetația acoperișului care delimitează categoric circulațiile printr-un parapet plin. A existat o intrare clară în muzeu, marcată de o deschidere de dimensiuni relativ mici, tratată ca o singură lovitură de gol în soclu, fără a dezvălui vizitatorului dimensiunea foaierului subtil delimitat de cilindrul vitrat care permite luminii filtrate de piloții verticali să invadeze spațiul. Piața este evidențiată de o pantă care face trimitere la topografia originală, care urcă subtil de la intrări până la punctul terminus, grădina planetariului, de unde vizitatorul începe să se plimbe prin grădina de plante de pe acoperișul topografic. Pe măsură ce strada își croiește drum printre pante, vizitatorul percepe doar fragmente parțiale ale ansamblului, cu spațiile publice încapsulate în interiorul construit, dar care nu își dezvăluie dimensiunea și caracterul, instigând la căutarea și descoperirea lor. Succesiunea de clădiri aparent izolate, separate unele de altele, își oferă funcțiile publice pieței, care poate deveni un punct focal în zonă datorită diversității ofertei culturale. CLAS este monumental și simplu în același timp, este un dialog continuu între mineral și vegetal, între masivitatea betonului pigmentat și căldura lemnului.

Descriere EN:

The Science Campus is a complex dedicated to scientific research, bringing together research functions, a university, a museum, and an astronomical tower. The ensemble of buildings is characterized by the presence of a square that seemingly separates the two institutions, but at the same time, keeps them united under the topographic vegetative roof. The presence of the mineral at the square level invites visitors to follow the ascending route, seemingly in contradiction with the roof's vegetation, which clearly delineates circulation with a solid parapet.

There is a distinct entrance to the museum, marked by a relatively small opening, treated as a single void in the plinth, without revealing the size of the subtly delimited foyer enclosed by the glazed cylinder that allows filtered light from the vertical pillars to invade the space. The square is highlighted by a slope that references the original topography, gently ascending from the entrances to the terminus, the planetarium garden, where visitors begin to wander through the roof's topographic garden of plants.

As the street winds through the slopes, the visitor perceives only partial fragments of the ensemble, with public spaces enclosed within the built environment, not revealing their size and character, inspiring exploration and discovery. The sequence of seemingly isolated buildings, separated from each other, offers their public functions to the square, which can become a focal point in the area due to the diversity of cultural offerings.

The Science Campus is both monumental and simple, engaging in a continuous dialogue between mineral and vegetation, between the massiveness of pigmented concrete and the warmth of wood.

Autorul imaginii: Vișan Robert-Cristian

Autorul proiectului: Open Architecture & Lifestyle

Denumirea proiectului:

RO: Resedinta THB

EN: THB Residence

Functiunea proiectului:

RO: Locuințe colective

EN: Collective housing

Locatia proiectului: Bucuresti, Romania

Descriere RO:

Clădire de apartamente gândită pentru confort, intimitate și liniște.

Descriere EN:

An apartment building designed for comfort, intimacy, and tranquility.